Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 april 2010

ASN Bank: crowdsourcing verbetert bankbeleid

Het gaat om een experiment. Sprengers. "Voor ons is het ook spannend om te kijken of we voldoende inhoudelijke respons krijgen. We hebben al wat opmerkingen binnen waarmee we wat kunnen. Mensen wijzen ons op inconsistenties in formuleringen. Zo hebben we het in het stuk over een fragiele balans in ecosystemen, waardoor het verdwijnen van een enkele soort soms al genoeg is om ecosysteemdiensten te verliezen. Iemand wees ons erop dat dit voor elke balans in ecosystemen geldt: er is vooral nog onvoldoende kennis over de balans in ecosystemen."Sprengers heeft zich voor deze vorm van crowdsourcing niet laten inspireren door anderen. "Er zijn misschien wel voorbeelden, maar dat heb ik niet onderzocht. In de bankensector is het vermoedelijk de eerste keer dat zoiets gebeurt. We willen een zo goed en realistisch mogelijk biodiversiteitsbeleid. Uiteindelijk moet dit leiden tot een groot draagvlak voor het beleid bij klanten bedrijven."Het conceptbeleidsstuk is te lezen op de website www.voordewereldvanmorgen.nl van ASN Bank. Postings zijn gedaan in de groepen "Duurzaam ondernemen/maatschappelijk verantwoord ondernemen..." en "Coalitie Biodiversiteit 2010" van LinkedIn. Sprengers: "Ik verwacht dat daar de specialisten zitten. Maar ook leken zijn uitgenodigd om te reageren. Op de homepage van ASN Bank staat een link naar het beleidsstuk."De bedoeling is om de "inspraak" over twee weken af te sluiten. Het is de bedoeling om het stuk op 22 mei, de Internationale Dag van de Biodiversiteit, officieel vast te stellen. Als deze vorm van crowdsourcing goed werkt, zal ASN Bank in de toekomst vaker mensen de mogelijkheid bieden op deze wijze haar beleid mede vorm te geven. P+ webtip: Crowdsourcing ASN Bank