Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 april 2010

Impaction: Meerderheid voor het meten van Impact

In de zaal grote bedrijven. Op de deelnemerslijst internationale namen als LOreal, Rabobank, Ahold, Siemens, Vodafone. Veel banken ook, cijferaars bij uitstek. ABN Amro, ASN Bank, Deutsche Bank, Insinger de Beaufort. Ook andere financiële instellingen als Europeesche Verzekeringen, KPMG, Loyens & Loeff. Op het podium onder andere Meiny Prins, directeur van Priva en oud-zakenvrouw van het Jaar. Prins leidt een zeer innovatief bedrijf in een van de meest innovatieve sectoren van Nederland: de kastuinbouw. Met haar klimaatsystemen veroverde ze marktaandelen van 80 tot 90 procent, zelfs in gigantische landen als China. Ze heeft bijzonder veel oog voor het personeelsbeleid. Prins: "Wij hebben nauwelijks verloop. Toen we in de kredietcrisis afscheid moesten nemen van medewerkers, hebben we dat met elkaar besproken. We hebben toekomstige plannen naar voren geschoven, om het aantal zoveel mogelijk te beperken. Dat is vanzelfsprekend, vanuit menselijk oogpunt. Maar ook vanuit de cijfers. Het MBO levert ons geen medewerkers die meteen inpasbaar zijn. Onze eigen opleiding kost nog eens zeven jaar. Na deze investering wil je je mensen niet meer kwijt. Je bent samen iets aangegaan en je wilt samen door. Wanneer je wilt, kun je dit in geld uitdrukken."Consultant Peter Scholten liet de aanwezigen zien hoe je dit kunt berekenen. Hij gaat met zijn Social Return on Investment (SRoI) verder dan de normale posten op de balansrekening van winst en verlies. Wanneer hij maatschappelijk winst meerekent, kijkt hij ook naar de waarde die bijvoorbeeld het voorkomen van uitkeringen (bijstand, WW) oplevert. Dat is maatschappelijke winst. Scholten: "Nu beweert de MVO-wereld van alles. MVO zou goed zijn voor dit en voor dat. Zou een producent dit doen, je zou nog geen tv van hem kopen. Want bewezen wordt er niks. Dat kan dus wel. En het moet ook doen, als je wilt dat alle MVO-claims geloofwaardig blijven. Je kunt niet altijd van alles blijven beweren."Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland gaf inzicht in mogelijke rekensommen, "die de positieve balans van de grootste bedrijven op deze aarde ineens negatief kunnen maken." Er is een stroming in het MVO-landschap die de "voetafdruk" van elk bedrijf op de balans wil hebben. Lageweg tegen de zaal: "We leven nu op te grote voet. We zijn met zijn allen tussen 1980 en 1990 de grens gepasseerd van wat deze planeet aan biocapaciteit kan leveren. We hebben straks twee planten aarde nodig. Wanneer je het wereldwijde Bruto Nationaal Product van 60.115 miljard dollar zou delen door het wereldwijd beschikbare productieve aantal van 13,4 miljard hectares, kom je op een prijs van 4.500 dollar per hectare per jaar uit. Je kunt van elke bedrijf de voetafdruk per hectare meten. Zet je dat op de jaarrekening, vermenigvuldigd met 4.500 dollar per hectare, dan krijg je het werkelijke maatschappelijke resultaat."Dagvoorzitter Jan Bom van P+ sloot de geslaagde bijeenkomst af met de woorden: "De oprichters van André van den Berg en Eric van Dooren hebben een gelukkige keuze gedaan, toen ze hun bureau voor maatschappelijke motivatie Impaction noemden. In die naam zit het woord "Impact" verstopt. Na Base of Pyramid en Cradle to Cradle gaat "Impact" het nieuwe grote woord voor de MVO-gemeenschap worden. Nu alle interne duurzame cijfers bekend zijn en gerapporteerd worden in duurzaamheidsverslagen, zelfs in gecombineerde financiële verslagen, is de volgende fase aangebroken. Het met harde cijfers bewijzen van het maatschappelijk nut van MVO. Ik wens Impaction veel succes met het begeleiden van dit proces."P+ webtip: Impaction