Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 april 2010

Eerste vangst gecertificeerde Noordzeetong

De staandwantvisserij op tong vindt in de Nederlandse kustwateren plaats en richt zich op de grotere vissen die naar de kust trekken. Het visseizoen loopt van april tot eind oktober. De kleinschalige visserij wordt uitgevoerd met 60 schepen die samen ongeveer 200 ton tong per jaar vangen. De visserij ontving het certificaat deze week na een onafhankelijke beoordeling die 12 maanden duurde. De assessment was aangevraagd door de Stichting van de Nederlandse Visserij (SNV) namens 44 vissers. De introductie van een nieuw beheerplan was essentieel voor de vissers om het certificaat te behalen. In het beheerplan stonden onder andere een beperking op het aantal afgegeven vissersvergunningen en een beperking op de totale lengte van de gebruikte netten.P+ webtip: Eerst MSC-tong