Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 mei 2010

Loverendale: Toespraak voor een koe

De toespraak is van Johan Kodde, zelf melkboer, maar ook vertegenwoordiger van de CRV, een organisatie die een veeverbeteringsprogramma voert.  En dan op de boerderij ook nog een bankdirecteur in pak en stropdas als toeschouwer. In dit geval Matthijs Bierman van Triodos Bank, die het al vele jaren met financiële constructies mogelijk maakt dat Loverendale grond kan aankopen en bebouwen voor duurzame landbouw. Hoe vaak Kodde een toespraak moet houden voor koeien die de ton halen? "Een keer of vijf per jaar. Het is een enorme prestatie voor een koe", zegt hij. En hoeveel koeien zijn er in Nederland die de 15 jaar hebben gehaald? "Ik denk veertig of vijftig, ongeveer." De combinatie van hoge leeftijd en bovengemiddelde melkuitgifte is echter zeldzaam. Genoeg reden om een lofrede van 5 minuten af te steken. Kodde: "Cato 85 is een unieke koe op een bijzonder bedrijf. Uniek omdat ze al heel veel jaar heel veel melk gegeven heeft. We hebben acht jaren genoteerd dat ze boven de 8000 liter melk gaf. Dat is boven het Nederlandse gemiddelde. We noteerden vier jaar van 9.000 liter. Zelfs heeft ze een keer bijna 10.800 liter op een jaar gegeven. In de biologische veehouderij is 6.300 liter per jaar het gemiddelde. Ze ziet er nog hartstikke gezond uit. Ze heeft vier jaar geleden 88 punten voor robuustheid gekregen. Misschien dat ze nu zelfs nog wel een puntje meer zou krijgen."Cato is trotse moeder van zeven vrouwelijke kalfjes. Ze luisteren naar de namen Cato 430, Cato 428, Cato 427, Cato 93, Cato 92, Cato 91 en de oudste, uit 1998, Cato 88. Drie ervan grazen nog steeds op de boerderij van Loverendale. Het feestvarken zelf, dochter van Cato 81, luisterde zelf (met wat extra krachtvoer als traktatie) rustig mee. Kodde: "Biologische en gangbare landbouw: we staan vaak een beetje kritisch tegenover elkaar. Jullie vervullen een pioniersrol en wij pakken daar regelmatig wat van mee. Als ik denk aan klaver als stikstofwinner in grasland. Het gebruik van natuurlijke vijanden als insectenbestrijders in de plantenteelt. Wij kijken stiekem mee over jullie schouder en wij steken daar als gangbare landbouwers regelmatig wat van op. Ik denk dat wij nog veel meer met elkaar in gesprek zouden moeten en kijken wat we van elkaar kunnen leren."De feestkoe, met een vrolijke slinger van de etiketten voor graskaas (Heerlijk!) om de horens gebonden, hoorde vervolgens: "Een koe als Cato laat zien wat er allemaal kan in de biologisch-dynamische landbouw. En dat er met deze manier van boeren hartstikke veel bereikt kan worden."Waarvan acte.P+ webtip: Toespraak voor CatoP+ webtip 2: Hier woont Cato