Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 mei 2010

BiD Network: Weer strijd om het beste businessplan

Iedere ondernemer krijgt gedurende enkele minuten de kans zijn of haar businessplan of de bestaande onderneming uit te dragen tijdens een pitch. Daarna kunnen potentiële investeerders vragen stellen en valt de beslissing of ze al dan niet geld in het bedrijf stoppen. Sanders: "Dat moet je vergelijken met het tv-programma Dragons Den." Ondernemingen die meedingen moeten een duidelijke sociale en milieu-impact hebben en een groeipotentie van minstens 30 procent per jaar. Gemiddeld vragen ondernemingen 200.000 dollar aan investeringen. De bedrijven zijn opgedeeld in vier sectoren: vrouwen, landbouw, natuur, schone energie en natuur. Sanders: "In totaal hebben we honderden plannen gekregen en beoordeeld. Alleen de beste doen mee aan de competitie."
In alle sectoren zijn naast investeringen ook prijzen te verdienen, behalve in de sector schone energie. "Voor deze sector konden we geen prijzengeld vinden", zegt Sanders. "En uitgerekend de businessplannen in deze sector hebben de hoogste kwaliteit. Vermoedelijk omdat goudzoekers, die alleen voor het prijzengeld gaan, hier niet meedoen." Teleurstellend noemt Sanders het dat vermogende particulieren het laten afweten als investeerders. "Die investeren liever niet in ontwikkelingslanden. Dat is eng. Bovendien hebben ze last van de financiële crisis." Gevolg is dat voornamelijk de usual suspects bereid zijn te investeren. Hoe het de ondernemingen later vergaat, is redelijk bekend. Sanders: "We proberen dat bij te houden, al laat iets minder dan de helft van de ondernemingen niks meer van zich horen." Sinds de oprichting heeft het BiD Network 9200 businessplannen beoordeeld. In ongeveer 300 gevallen waren investeerders bereid de portemonnee te trekken. In de eerste twee jaar ging 40 procent van de bedrijven failliet, tegen 60 procent in Nederland. Een gemiddeld bedrijf gaf in de eerste twee jaar werk aan tien mensen. P+ webtip: BidNetwork/SME Forum