Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 mei 2010

VVD meldt helemaal niets over MVO

Een korte bloemlezing van partijpolitieke standpunten die wij opvallend vinden. PvdA: "Voorlopers in het bedrijfsleven aanmoedigen en achterblijvers aansporen met combinatie van positieve prikkels, sancties en regelgeving."VVD: "Minder regeldruk."CDA: "Problemen oplossen door convenanten, niet door regelgeving."PVV: "Geen CO2-belasting."D66: "Certificering van bedrijven op het gebied van duurzaamheid en MVO. Nederland voortrekkersrol in verduurzamen bepaalde ketens als soja, hout. Verplichte productinformatie met betrekking tot milieu en dierenwelzijn voor consumenten. Hogere belasting op (milieu) belastende producten als vlees.SP: "Aansprakelijkheid Nederlandse bedrijven voor betrokkenheid bij misstanden in het buitenland. Minder macht voor aandeelhouders en meer macht voor werknemers."GroenLinks: "Grote bedrijven verplicht tot jaarlijkse rapportage over prestaties op gebied van mensenrechten, arbeidsrechten en milieu. Wet Openbaarheid productie en ketens ten bate van consumenten."Christen Unie: "Rechtsbijstandsfonds oprichten voor juridische kosten van mensen die op een of andere manier gedupeerd zijn door onverantwoord ondernemen van een bedrijf."P+ webtip: Vergelijking door MVO Platform

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier