Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 mei 2010

Hivos en Rabobank: 8000 biogasinstallaties

"Het moet een commercieel model worden", zegt woordvoerder Erik van Velzen van Hivos. "Hivos had de financiering ook zelf kunnen doen, maar wij willen er niet actiever in zitten dan strikt noodzakelijk. Wij vinden dat private partijen een veel actievere rol moeten spelen in het stimuleren van duurzame energie. Hopelijk gaat er van onze samenwerking met de Rabobank Foundation een stimulans uit naar andere private partijen."Een biogasinstallatie kost circa 400 euro. Een Indonesische boer die er een biogasinstallatie wil, kan daarvoor een subsidie krijgen van 100 euro van de Nederlandse ambassade en de rest bijlenen van de Rabobank Foundation. De Rabobank Foundation investeert uiteindelijk 2,5 miljoen euro in de 8 duizend biogasinstallaties. Van Velzen: "Zodra de biogasinstallatie begint te werken, gaat de boer olie en hout besparen. Met die besparing kan hij de lening in een bepaalde periode terugbetalen. Dat maakt het model commercieel rendabel."Elke biogasinstallatie vermijdt jaarlijks de uitstoot van ongeveer 4 ton CO2, omdat er geen hout of petroleum nodig is om te koken. In plaats daarvan kookt een huishouden op het methaangas dat de installatie produceert door de vergisting van dierlijke uitwerpselen. De vermeden uitstoot kan in de vorm van gecertificeerde klimaatrechten via Hivos aan de Rabobank worden verkocht. De boerengezinnen krijgen zo extra inkomen en de Rabobank kan met deze "carbon credits" zijn eigen uitstoot van broeikasgassen compenseren. De prijs die de Rabobank mogelijk voor de klimaatrechten gaat betalen, wil Van Velzen niet noemen. "Dat is marktgevoelige informatie." De carbon credits zijn gecertificeerd volgens de Gold Standard, het hoogst mogelijke certificaat.De Rabobank Foundation is een onafhankelijke stichting van de lokale Rabobanken en Rabobank Nederland die kansarme en achtergestelde groepen mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden een perspectief wil geven op een zelfstandig bestaan. P+ webtip: Hivos over samenwerking met Rabobank