Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 juni 2010

Een ark voor junglekoning de jaguar

Om te kunnen overleven, heeft de jaguar prooidieren, schuilplekken en drinkwater nodig. Zaken die in een gezond regenwoud ruim voorhanden zijn, maar verdwijnen als de kettingzagen van de houtkappers gaan ronken. "Onze doelstelling is om de rechtmatige bewoners van het gebied, de Pataxó en dieren als de jaguar, de kraagluiaard of de ontelbare reptielen en amfibieën, een duurzame toekomst te bieden, zonder dat ze daarbij hun vertrouwde levenswijze op hoeven te geven. Natuurbehoud en het wel en wee van de inheemse bevolking komen bij ons samen", vertelt initiatiefnemer en projectcoördinator Ian Wagenhuis. Kenmerkend voor Terra Inc. is de holistische visie die natuur, menselijkheid, behoud van cultureel erfgoed en ondernemerschap samenbrengt. "We bieden geen ontwikkelingshulp in de traditionele betekenis van het woord, maar steunen de Pataxó bij het aanboren van duurzame inkomstenbronnen zodat ze hun manier van leven kunnen behouden en het soortenrijke (ongeveer 20.000 plantensoorten en 2300 soorten gewervelde dieren) regenwoud intact blijft", weet Wagenhuis. Een bijzonder initiatief is ook de door de Pataxó gerunde natuurapotheek. Na gedegen wetenschappelijk onderzoek en het verzamelen en kweken van medicinale planten en kruiden uit het regenwoud, is het de bedoeling om ter plaatse (en via het web uiteindelijk ook op mondiaal niveau) een natuurapotheek te stichten. Andere projecten die inmiddels zijn opgestart of in de steigers staan, zijn een toeristenkamp, een winkel met handgemaakte producten, een programma dat voorziet in de opwekking van zonne- en windenergie, een jungleboerderij en een kleinschalige varkenshouderij. Het houden van wilde zwijnen op een omheind terrein moet een surrogaat vormen voor de jacht. Het Atlantisch regenwoud is anno 2010 te kwetsbaar om een duurzame vorm van jacht te kunnen ondersteunen. Het geld dat gegenereerd wordt met de projecten, moet ervoor zorgen dat de jaguar kan blijven heersen over zijn koninkrijk. Dit kan alleen als het ecosysteem intact blijft. Elke planten- of diersoort vervult hierbinnen immers een specifieke rol. Hoe meer soorten er verdwijnen, hoe zwakker en improductiever het woud als natuurlijk geheel wordt. Het tempo waarin de Braziliaanse regenwouden met de grond gelijk worden gemaakt, neemt overigens af. Tussen augustus 2008 en juli 2009 verdween ongeveer 7000 vierkante kilometer jungle, een daling van bijna 46 procent in vergelijking met het jaar daarvoor.P+ webtip: Terra Inc