Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 juni 2010

C&A verkoopt nu meeste biokatoen ter wereld

C&A is er trots op. We citeren het persbericht: "Wij zijn erg vereerd dat wij deze positie hebben bereikt. Toen wij in 2007 de beslissing namen om artikelen van biokatoen in ons assortiment op te nemen, hadden we dit niet mogen hopen", zegt Maiko Slegtenhorst, woordvoerder en lid van de directie van C&A Nederland. "Ons inziens heeft ons prijsbeleid hier zeker aan bijgedragen. De prijzen van onze Biokatoen artikelen liggen niet hoger dan die van de artikelen van traditioneel katoen. De consument betaalt dus niets meer bij C&A voor organisch katoen", vult Slegtenhorst aan.In 2009 steeg de omzet van C&A in biokatoen met meer dan 17 procent ten opzichte van het jaar ervoor, tot 18 miljoen stuks. In 2010 verwacht C&A ongeveer 23 miljoen stuks biokatoenkleding te verkopen. Daarmee zal het aandeel van gecertificeerde biokatoen in de totale katoencollectie van C&A 10 procent bedragen. Ter vergelijking: biologische katoen maakt slechts 0,75 procent uit van de totale katoenproductie wereldwijd. C&A Europa heeft momenteel 1.410 winkels, verspreid over 19 Europese landen."De reden om met biokatoen te gaan werken heeft niet alleen te maken met het inspelen op een consument die zich steeds bewuster wordt van hoe producten tot stand komen en wat de gevolgen hiervan zijn op het milieu", zegt Slegtenhorst, "het is ook onderdeel van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als onderneming voelen." In een commentaar op het rapport van Organic Exchange zegt hij: "Duurzame landbouw is een sector die onze steun hard nodig heeft. We willen de levenstandaard van mensen die werkzaam zijn in de katoenteelt helpen verbeteren. Het telen van biologische katoen gebeurt zonder het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Bovendien is er tijdens het proces minder energie en water nodig. Biokatoen heeft dus zowel op de mensen als het milieu een positieve uitwerking".Momenteel wordt in 22 landen ter wereld biologisch katoen geteeld, op een oppervlakte van in totaal 250.000 hectare. Volgens het rapport van Organic Exchange zijn er wereldwijd inmiddels 220.000 boeren die bestaan van de biologische katoenteelt. In 2009, zo meldt het rapport verder, steeg de oogst van biokatoen met ongeveer 20 procent, tot 802.599 balen. Dit is een minder sterke stijging dan in 2008, een jaar dat werd gekenmerkt door overproductie.C&A ziet het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele textielketen, van teelt tot verkoop. "Je kunt niet alleen de producten verkopen en voor de rest geen enkele aandacht geven aan de totstandkoming ervan en de mensen die het mogelijk maken dat wij als C&A deze artikelen kunnen aanbieden", zegt Slegtenhorst. Daarom heeft C&A de afgelopen tijd een aantal initiatieven genomen, vooral in India.Dergelijke initiatieven beginnen met het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met een aantal landbouwbedrijven, om zo voor hen het risico van de overstap naar biologische katoenteelt te beperken. Verder sponsort C&A een aantal bijscholingscursussen voor boeren, waarin zij bijvoorbeeld leren hoe wisselbouw kan zorgen voor meer economische zekerheid. C&A organiseert ook trainingsbijeenkomsten voor spinnerijen, handelaars en fabrikanten over onderwerpen zoals productzuiverheid, textielverwerking, certificering, labelling, en milieuvriendelijk gebruik van water en energie. En ten slotte, maar niet minder belangrijk, investeert C&A ook in sociale projecten, zoals het toegankelijk maken van scholing voor kinderen op het platteland." Einde persbericht.P+ webtip: Summary Organic Exchange 2009