Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
24 juni 2010

Bij tuinder BiJo tikt de CO2-besparingsmeter het snelste

De kassen worden verwarmd met zonnewarmte, die in de zomer in de grond wordt opgeslagen voor gebruik in de winter. Op hete dagen wordt juist koud water uit de bodem door pijpen gevoerd, zodat de kassen gekoeld worden. Dit levert een reductie op van 3.200.000 kilogram CO2-uitstoot per jaar. Normaal zou het bedrijf in een gemiddeld jaar 2.000.000 m3 gas moeten verstoken om de gewassen het gewenste klimaat te geven. BiJo is met deze twee nieuwe kassen het eerste glastuinbouwbedrijf dat geen gebruik meer maakt van fossiele brandstoffen.Het glastuinbouwareaal in Nederland omvat ongeveer 4.000 hectare. Veel glastuinbouwers zetten zich weliswaar al in voor het terugdringen van het verbruik van fossiele brandstof. Heel bijzonder zijn ook de twee tuinders in het Westland die hun kassen met geothermische warmte op temperatuur houden. Maar met de nu ingezette methode om de energievoorziening onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen, ontstaat een geweldig potentieel om de CO2-uitstoot op zeer grote schaal echt drastisch terug te dringen.Goedkoop was het niet. De investering liep op tot 7 miljoen euro extra, boven de investeringen in gewone kassen. Vanwege de voorbeeldfunctie hoefde de familie Jonker dat premium niet volledig zelf te financieren. Er kwam steun uit Brussel en de Nederlandse regering, ter grootte van n35 procent van de meerkosten. Ook de Triodos Bank financieerde mee. Het commentaar van de bank: "Duurzaam geproduceerd voedsel neemt een hoge vlucht. In het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen is dit een interessant gegeven: de productiemethode van gangbare landbouwproducten is niet weerspiegeld in de retailprijs (een normaal bosje wortelen in de supermarkt is veel te goedkoop, als je bedenkt dat de milieuaspecten van vervuilende productiemethoden niet worden meegerekend. Toch nam het marktaandeel van duurzame producten tijdens de crisis toe met 12,4 procent naar ruim een half miljard euro. Alle signalen duiden erop dat deze groei doorzet. De overheid kan hieraan een sterke stimulans geven door de milieuaspecten van de productiemethode te internaliseren in de retailprijzen."P+ webtip: BiJo

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier