Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 juni 2010

Essent kan bio-coal in kolencentrale meestoken

Essent produceert sinds 2001 duurzame energie door grootschalige meestook van biomassa. De Amercentrale in Geertruidenberg is op dit moment al de grootste biomassacentrale van Europa: 30 procent van de gebruikte brandstoffen om groene energie op te wekken is al duurzaam. Eind 2009 werd een belangrijke mijlpaal bereikt. Sinds 2001 is 3 miljoen ton (3 miljard kilogram) biomassa ingezet om groene stroom te produceren. Genoeg voor anderhalf miljoen huishoudens. Vijftienhonderd binnenvaartschepen met houtpellets legden hiervoor aan de biomassakade van de Amercentrale aan. 


De nieuwste vorm van biomassa waar Essent een grote toekomst voor ziet, is de zogenoemde bio-coal. Het gaat hier niet om een vorm van steenkool. Bio-coal is een benaming voor houtachtige biomassa die is "getorreficeerd" (verhit tot maximaal 300 graden C) zodat deze vorm van houtskool eigenschappen krijgt die met steenkool te vergelijken zijn (Ook van wortels kan bio-coals worden gemaakt). Dit zorgt er voor dat bio-coal samen met gewone kolen in energiecentrales kan worden gestookt. Essent gaat een grootschalige, meerjarige test doen met bio-coal in de Amercentrale. De komende vijf jaar zal naar verwachting meer dan 400.000 ton bio-coal worden meegestookt als vervangende brandstof voor steenkool. Bio-coal zorgt op deze manier voor een sterke vermindering van de uitstoot van CO2. Essent heeft voor de levering van de bio-coal contracten gesloten met Stramproy Green Coal en Topell Energy. Topell Nederland, een joint venture van RWE Innogy (49,9 procent) en Topell Energy (50,1 procent), geeft vandaag het officiële startsein voor de bouw van een bio-coal fabriek.RWE Innogy deed onlangs een extra investering in deze biocoal fabriek, die begin 2011 gereed zal zijn. De totale investering bedraagt circa 15 miljoen euro.

Met het grootschalig meestoken van biomassa levert Essent een belangrijke bijdrage aan de in Europees verband afgesproken doelstellingen om elektriciteit duurzaam op te wekken. Essent heeft 900.000 Groene Stroomklanten en is daarmee marktleider in groene energie in Nederland.
P+ webtip: Essent/RWE investeerd in biocoal