Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 juli 2010

Europese wet sluit grenzen voor illegaal hout

Greenpeace meldt: "De Europese markt voor hout is een van de grootste ter wereld. Illegale houtkap is niet alleen desastreus voor het milieu, het ondermijnt ook bedrijven die eerlijke en verantwoorde houthandel willen drijven. De kap zorgt voor sociale conflicten met de lokale bevolking en financieel verlies voor bosrijke ontwikkelingslanden. Per jaar lopen ontwikkelingslanden ongeveer 12 miljard euro mis door illegale houtkap. Daarnaast gaat illegale houtkap vaak hand in hand met georganiseerde misdaad, het witwassen van geld en in sommige gevallen zelfs burgeroorlogen. De nieuwe Europese wet is het begin van het einde van deze destructieve markt en maakt een gelijkwaardige en eerlijke markt mogelijk, zodat bedrijven en afnemers beter in staat zijn om op verantwoorde wijze te opereren."De wet kent echter ook zijn zwakheden, vindt Greenpeace. "Overtreders van de wet worden weliswaar beboet in lijn met de schade die is veroorzaakt, maar de wet treedt pas over twee jaar in werking en kent geen minimumboetes of sancties op EU-niveau." Daardoor vindt Greenpeace het risico groot dat bedrijven zullen uitwijken naar landen die de laagste boetes hanteren. En: "Gedrukte materialen, zoals boeken, vallen de komende vijf jaar niet onder de wet, hoewel de jaarlijkse import van deze producten goed is voor 3,2 miljard euro."Greenpeace, Milieudefensie, ICCO en het Wereld Natuur Fonds hebben ruim tien jaar campagne gevoerd voor deze wet die een einde maakt aan de illegale houthandel in Europa. Bewijs van illegale praktijken, overleg met de houtsector, lobbygesprekken en directe acties hebben eindelijk geleid tot wetgeving. Greenpeace: "Noodzaak is nu dat deze wet snel wordt geïmplementeerd en dat bedrijven hun verplichtingen nakomen."P+ webtip: Internationaal nieuwsbericht Greenpeace