Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 juli 2010

Peter Blom lid van Club van Rome

Volgens secretaris-generaal Ian Johnson van de Club van Rome heeft Blom met de door hem in drie decennia opgebouwde succesvolle duurzame bank bewezen dat een andere benadering van bankieren mogelijk is, in een tijd waarin onze financiële toekomst meer dan ooit nieuwe impulsen nodig heeft. Johnson: "Bloms werk als pionier in duurzaam bankieren, groene investeringen en microfinanciering is internationaal erkend. Zijn ervaring betekent een waardevolle bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Club van Rome op een cruciaal moment in de geschiedenis."Voor Peter Blom was het baanbrekende rapport The Limits to Growth (Grenzen aan de groei, 1972) van de Club van Rome een belangrijke inspiratiebron, toen hij zich als student de volle omvang van de milieuproblematiek begon te realiseren. Blom: "Ik zal dan ook graag mijn bijdrage leveren aan het werk van deze Club, en wil me daarbij in het bijzonder richten op de rol die de financiële wereld kan spelen in het realiseren van de noodzakelijke veranderingen." Volgens Blom hebben de financiële crisis, het armoedevraagstuk en de klimaatcrisis veel gemeen: "We moeten af van een economie met een eenzijdige focus op het maximaliseren van winst en werken aan nieuwe economische modellen waarbij we streven naar maximale duurzaamheid. Als Triodos Bank hebben we laten zien dat dergelijke modellen te realiseren zijn en ook echt werken."De Club van Rome is een non-governmental organisation (NGO) zonder winstoogmerk, die mensen samenbrengt die ervan overtuigd zijn dat de toekomst van de mensheid niet vast staat en dat iedere mens kan bijdragen aan het verbeteren van onze samenleving. Wetenschappers, economen, zakenmensen, internationale hoge ambtenaren en (voormalig) staatshoofden van alle vijf continenten bundelen hun kennis en ervaring uit een grote verscheidenheid aan achtergronden om tot een dieper inzicht en begrip te komen van de wereldproblematiek. Tegen de achtergrond van de financiële crisis is er nieuwe en grote internationale belangstelling voor de activiteiten en inzichten van de Club. Het maximum aantal leden is 100.P+ webtip: Blom op de website van de Club of Rome