Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 juli 2010

Gelderland geeft 500 euro voor isoleren buitenmuren

De provincie draaide zich het afgelopen jaar warm op een voorbeeldregeling. Met diverse gemeenten werden pilots uitgevoerd. Uit de pilots bleek dat daar waar gemeenten veel energie staken in de voorlichting over de regeling veel inwoners bereikt werden. Ook moest de regeling vooral eenvoudig zijn. Lokale aannemers en installateurs bleken veelal goed garen te spinnen bij de subsidieregeling wat ook goed is voor het terugdringen van de effecten van de kredietcrisis. Uit de pilot bleek ook dat de gemeenten de aangewezen overheid is om de regeling uit te voeren. De drempel om informatie op te vragen en aan te vragen is dan lager. De isolatiesubsidie wordt dit jaar nog uitgekeerd. Ook voor 2011 wil de provincie behoorlijk wat geld uittrekken. Hoeveel dit wordt hangt af van de gemeenten die willen deelnemen. Zij moeten de regeling uitvoeren. Provinciale Staten zullen -afhankelijk van de vraag van gemeenten- het bedrag vaststellen. De Gelderse gemeenten kunnen voor 1 september aan de provincie laten weten voor hoeveel woningen zij mee willen doen. Nadat alle aanvragen binnen zijn, wordt de verdeelsleutel bepaald. P+ webtip: Provincie Gelderland