Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
31 augustus 2010

Toch overheidssubsidie voor mens en duurzaamheid

De verdeling van 2,125 miljard euro subsidiegeld voor vijf jaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt internationaal georiënteerde NGOs al sinds het voorjaar in de greep. Tijdens de voorronde kwamen bijna alle grote ontwikkelingsorganisaties als Oxfam Novib en ICCO door de selectie. Met name in de hoek van duurzaamheid en fair trade vielen klappen: naast IUCN en WECF werden ook de aanvragen van Solidaridad en WNF (68 miljoen euro) en die van de Wereldwinkels (40 miljoen euro) afgewezen. Grootste slachtoffer was overigens het Aidsfonds, dat 104,4 miljoen euro had aangevraagd. Afgewezen organisaties zijn beroepsprocedures begonnen. Die van IUCN en WECF zijn inmiddels gehonoreerd.Volgens een betrouwbare bron op het ministerie van Buitenlandse Zaken is men zich daar "rot geschrokken" van de uitkomst van de eerste selectieronde, waarin uitgerekend de "duurzaamheidsaanvragen" niet door de zogeheten drempeltoets kwamen. Die uitkomst is nu enigszins recht getrokken met het alsnog toelaten van IUCN en WECF tot de volgende ronde. De natuurbeschermingsorganisatie IUCN had samen met Both ENDS en Wetlands International een "innovatief en ambitieus" voorstel ingediend voor duurzaam beheer van ecosystemen in ontwikkelingslanden, waar veel mensen afhankelijk zijn van gezonde natuur voor bijvoorbeeld drinkwater, visvangst en landbouw. Women in Europe for a Common Future (WECF) wil samen met onder meer Friends of the Earth in 9 ontwikkelingslanden burgers, en met name de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, een stem te geven in het nationale en globale klimaatbeleid. Op 1 november wordt duidelijk hoeveel geld elke organisatie krijgt toegekend. Dat er hier en daar flink gesneden moet worden, is al duidelijk: er is momenteel voor iets meer dan 3 miljard euro aangevraagd, terwijl er 2,125 miljard beschikbaar is. Als bezwaarschriften van organisaties als Solidaridad ook worden toegewezen, moeten zelfs nog meer organisaties uit dezelfde ruif eten. Het ministerie heeft de mogelijkheid het subsidieplafond te verhogen tot 2,5 miljard, mits de kwaliteit van de aanvragen dat rechtvaardigt. Daarover is nog geen duidelijkheid. P+ webtip: Bericht over correctie selectie