Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 september 2010

Renovatie aantrekkelijker door 6 procent BTW

UNETO-VNI constateert dat de installatiebranche nu pas de gevolgen van de economische crisis ondervindt. Voor 2011 wordt nog geen verbetering van de marktsituatie verwacht. Voorzitter Marcel Engels van de installateursvereniging: "Wij zijn verheugd met het besluit dat het demissionaire kabinet nu heeft genomen. Dat gaat bedrijven in de sector die hard zijn getroffen door de crisis zeker helpen. Voor komend jaar wordt echter nog geen verbetering in de marktsituatie verwacht. Daarom zou het goed zijn om de btw-verlaging blijvend te maken."Het lage btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en onderhoud geldt ook voor projecten die nu al aan de gang zijn. Voorwaarde is wel dat het werk op of na 1 oktober gereed is. Dit blijkt uit de definitieve regeling die in de Staatscourant is gepubliceerd.Mocht de aannemer al tussentijds rekeningen hebben geschreven met 19 procent btw over de arbeidskosten, dan moet hij dat bij de eindafrekening corrigeren, laat minister Jan Kees de Jager weten. Behalve voor onderhoud en renovaties gaat het lage btw-tarief ook gelden voor sloopwerkzaamheden voor zover die tenmiste samenhangen met de renovatie.De voorzitter van UNETO-VNI betreurt het dat de verlaging niet vanaf 1 september wordt ingevoerd. "We krijgen nu al berichten van installateurs die melden dat klanten opgedragen renovatie- en onderhoudswerkzaamheden uitstellen. Dat heeft een negatief effect op de omzet voor de komende maand terwijl de vaste lasten doorlopen."UNETO-VNI is wel tevreden over de overige maatregelen die De Jager vandaag heeft aangekondigd, zoals de verlenging tot eind 2011 van de dubbele hypotheekrenteaftrek voor mensen die een nieuw huis hebben gekocht en het oude nog niet hebben verkocht. Ook wordt de verlenging van de verhoogde NHG-garantie. Engels: "Hopelijk helpt dit om de stagnerende nieuwbouwmarkt vlot te trekken en zorgt dit voor een toename van het aantal verhuisbewegingen." Volgens de voorman van de branchevereniging zouden de maatregelen voor de koopsector vergezeld moeten gaan van maatregelen in de huursector om bijvoorbeeld het "scheef wonen" te voorkomen.
P+ webtip: UNETO-VNI