Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 september 2010

P+: Zwarte cijfers bij duurzame MKB-bedrijven

Eigenlijk zijn er maar twee bedrijven in Nederland waar de zwarte cijfers die gemaakt zijn door duurzaam ondernemen voor het publiek vrij toegankelijke zijn. Op de website van de ASN Bank en Triodos Bank zijn de jaarcijfers voor consumenten volledig terug te vinden. Omdat beide banken duurzaamheid in het DNA hebben, kun je hieruit afleiden wat de "werkelijke winst van duurzaamheid" is. Het is een mantra dat in de wereld van duurzaam ondernemen door alles en iedereen wordt gebruikt. Maar wie navraagt wat dan de werkelijke winst van een duurzaam bedrijf, een duurzaam nieuw proces of een duurzaam product of dienst is, krijgt niet makkelijk antwoord.Enkele voorbeelden uit het artikel.ASN Bank
Van 2006 naar 2007 maakte de nettowinst van de ASN Bank een reuzensprong van 6,8 miljoen euro naar 17,1 miljoen. In 2008 daalde dit naar 16,9 miljoen. In het jaar van de kredietcrisis 2009 bleef de teller steken op 9,9 miljoen euro, mede als gevolg van de verplichte eenmalige bijdrage van 11 miljoen euro die de bank moest leveren aan de teloorgang van de DSB Bank en Icesave. ASN Bank beheert een vermogen van 7.5 miljard euro.Triodos Bank
In 2009 bedroeg de nettowinst van Triodos Bank 9,5 miljoen euro. De jaren ervoor waren die cijfers 10,1 miljoen, 9,0 miljoen, 6,1 miljoen en 5,3 miljoen. De bank telde bij het sluiten van het jaarverslag 242.000 klanten, waarvan er 50.000 nieuw waren. Met elkaar vertrouwen ze aan Triodos Bank een vermogen van 4,9 miljard euro toe. Ook deze financiële instelling moest een bijdrage leveren aan het depositostelsel om spaarders van Scheringa schadeloos te stellen. Het ging om een bedrag van 2,6 miljoen euro.Healthy People
Volgens de laatste over het jaar 2008 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening boekte Healthy People B.V. in Den Haag een winst van 81.648 euro, zowat een verdubbeling van de winst over 2007. Aan bezittingen (vaste en vlottende activa) heeft Healthy People een bedrag van respectievelijk 11.339 en 804.561 euro op de balans staan. Eosta
Eosta werkt met vier verschillende vennootschappen: Naast Eosta B.V. in Waddinxveen zijn dan Eosta Belgium, Eosta France en Eosta International. Volgens de zeer uitgebreide bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening maakte de hoofdvestiging in 2009 een winst van 471.577 euro na belastingen. Het jaar daarvoor werd afgesloten met een positief saldo van 704.259 euro. Bij Eosta stonden in 2009 70 mensen op de loonlijst. Directeur Engelsman werkt met een balanstotaal van 7,58 miljoen euro. Greenwheels
De oprichters van Greenwheels werken met bedrijven: Greenwheels zelf (Collect Car B.V.), Greenwheels International B.V. en Greenwheels Shared Service B.V. Volgens de laatste bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening over 2008 leverden alle leenwagens (onder andere) Collect Car B.V. een balans op van 7,64 miljoen euro. Dat betekende een stijging van 3 miljoen euro met het jaar daarvoor. Er werd dat jaar een winst van 429.231 euro gemaakt.P+ webtip: P+ over winstmakers (PDF)