Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 september 2010

Soros wil ook investeren in bosbehoud

 

Soros verraste begin september vriend en vijand met zijn genereuze gift van 100 miljoen dollar (gespreid over 10 jaar) aan mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Niet dat de in Hongarije geboren Amerikaanse filantroop (nummer 15 op de lijst van rijkste Amerikanen) zomaar voor Sinterklaas speelt. Hij verbindt er de voorwaarde aan dat de mensenrechtenorganisatie eenzelfde bedrag bij andere, internationale donoren los peutert. Dat Soros behalve in mensenrechten ook sterk geïnteresseerd is in het milieu en groene energie was al langer bekend. Vorig jaar beloofde hij 1 miljard dollar vrij te maken voor investeringsmogelijkheden die, behalve winstgevend zijn, ook daadwerkelijk bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. Secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties benoemde Soros zelfs tot zijn speciale gezant op klimaatgebied, met extra aandacht voor Indonesië. Met als opdracht particuliere investeerders te interesseren voor projecten op het gebied van bosbehoud en -bescherming.

Soris is inmiddels druk bezig. Marcel Silvius, hoofd programma bij het in Ede gevestigde Wetlands International, leidde de miljardair op zijn verzoek rond in het gebied met ontbost en drooggelegd veenbos waar de internationale natuuurorganisatie de afgelopen jaren samen met enkele andere organisaties actief was. De uitgestrekte gedegradeerde veengebieden in Indonesië zijn verantwoordelijk voor naar schatting 3 procent van de totale, mondiale CO2-uitstoot. Het succesvolle project toonde aan dat herstel van het veenbos, in samenspraak met en ook ten gunste van de lokale bevolking, mogelijk is. Op basis van deze ervaringen werd samen met de Indonesische autoriteiten een masterplan opgesteld voor behoud van de veenbossen en veengebieden in een veel groter deel van Kalimantan.

Daarna trok de Nederlandse overheid zich echter terug als financier en droeg het hele project over aan Australië. Tot frustratie van Silvius hebben de Australiërs er sindsdien nog niet veel werk van gemaakt, met als gevolg dat de opgebouwde infrastructuur (en goodwill) in snel tempo weer vervalt. Daarom kijkt de organisatie voor financiering van dit soort projecten steeds meer naar private investeerders. Silvius wil op dit moment niet meer kwijt dan dat er zeker interesse is, van de kant van Soros maar ook van een aantal andere particuliere investeerders. Wel zegt hij ervan uit te gaan voor het eind van het jaar te kunnen starten met een of twee concessies, op basis van bij de Indonesische overheid ingediende businessplannen.

Het zijn vooral investeringsfondsen die steeds meer brood zien in projecten voor bosbescherming. Zij denken op termijn te kunnen verdienen aan de verkoop van CO2-credits, die in het geval van bossen een stuk goedkoper zijn dan bij projecten elders. Wetlands International zegt overigens alleen in zee te gaan met investeerders die de ontwikkelde community-based aanpak onderschrijven.

P+ webtip: Wetlands