Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 september 2010

Heineken en DSM voorop in de strijd tegen armoede

Volgens de UNDP speelt het bedrijfsleven een belangrijke rol bij het bereiken van de Millenniumdoelen, die zich grofweg richten op het halveren van armoede en ondervoeding, te bereiken in 2015. De UNDP stimuleert bedrijven zogeheten inclusieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen, waarvan ook arme mensen profiteren.

Heineken heeft als Afrikaanse strategie om ten minste 60 procent van de biergrondstoffen lokaal in te kopen. Het bedrijf heeft in Sierra Leone een toeleveringsketen ontwikkeld voor de Sierra Leone Breweries, een zusterbedrijf van Heineken, die lokale sorghumboeren in staat stelt hun graan aan de brouwerij te leveren en te kunnen concurreren tegen geïmporteerde granen. De tussenhandel en de opkopers zijn uitgeschakeld, zodat de boeren direct zaken doen met de brouwerij. De zekerheid die hen dat geeft heeft gezorgd voor lokaal ondernemerschap, honderden nieuwe banen en een significante groei van het inkomen van de sorghumtelers. Heineken zegt in een reactie dat het project in Sierra Leone een van de vele is die erop zijn gericht lokale gemeenschappen te versterken.

Het project ging in 2005 van start met het trainen van boeren in goede landbouwpraktijken. Er werd gekeken naar manieren om het sorghum te verzamelen en te transporteren. Andere sorghumvariëteiten werden getest die een beter resultaat in de brouwerij hebben en een grotere opbrengst. Het lokaal verbouwde sorghum zorgt voor kortere aanvoerlijnen van grondstoffen en voor diversificatie, waar uiteindelijk niet alleen de boeren van profiteren maar waar ook de brouwerij wel bij vaart. Ook Sierra Leone als land heeft een voordeel, omdat er minder graan geïmporteerd hoeft te worden en er dus minder schaarse buitenlandse valuta het land verlaten

Het project is mede gefinancierd door het Common Fund for Commodities, dat ressorteert onder de Verenigde Naties en waarbij 106 landen en 10 institutionele instellingen zijn aangesloten.

DSM kreeg de prijs voor zijn Nutrient Improvement programma waarbij de voedingswaarde van meel, suiker, rijst en olie wordt vergroot, zodat mensen met lage inkomens toch producten kopen die voldoende voedingswaarde hebben. DSM is hiervoor een samenwerkingsverband met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties aangegaan, waarin inmiddels ruim twee miljoen mensen worden bereikt. Topman Feike Sijbesma zegt dat DSM het als "zijn verantwoordelijkheid voelt om duurzame oplossingen te vinden voor voedselzekerheid om de levens van miljoenen mensen in de wereld te verbeteren."

P+ webtip: Heineken vertelt op video over Sierra Leone