Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 september 2010

Proef: automatisch toezenden Telefoongids stopt

Een aantal maanden terug is De Telefoongids BV begonnen met een proef in de regio Groningen-Delfzijl, waarbij alle huishoudens twee maanden voor de start van de distributie van de papieren gids een kaartje ontvangen. Met dit kaartje attendeerde De Telefoongids mensen erop dat zij een bewuste keuze kunnen maken om wel of niet de papieren gids te ontvangen. Als mensen liever geen papieren gids wensen te ontvangen, kunnen zij zich online afmelden. Als zij dat binnen twee weken deden, zorgde De Telefoongids BV ervoor dat er op deze adressen geen papieren gids meer wordt bezorgd tijdens de jaarlijkse distributieronde. Mensen die de papieren gids wel willen ontvangen, hoefden niet te reageren. De resultaten van deze proef worden op dit moment nog verwerkt.

Naast het nieuwe distributiebeleid besteedt De Telefoongids BV ook op andere manieren aandacht aan het milieu. De papierleveranciers van De Telefoongids BV lopen voorop in het terugwinnen van energie en het hergebruiken van oud papier. Ook ontwikkelen ze producten waar helemaal geen papier aan te pas komt. Van hun 10 producten zijn er 9 digitaal. De actie "Boeken voor Boeken" combineert de zorg voor milieu en maatschappij. Hiermee verdienen basisscholen geld voor nieuwe leesboeken door oude gidsen op te halen en te recyclen. Dit is een zeer succesvol initiatief. Scholen staan in de rij om mee te kunnen doen aan dit project.

P+ webtip 1: Einde "Stop de Telefoongids"

P+ webtip 2: De groene doorstart van De Telefoongids BV