Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 oktober 2010

Muurtuinen Blanc op zijn Hollands

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze Parijse ondergrondse een verwaarloosde indruk maakte. Het is geen slecht idee om voor keihard en niet kapot te krijgen klimop te kiezen. Het effect van deze gevelbegroeiing op de omgeving is, als het gaat om fijnstoffiltering, gelijk aan het plaatsen van 200 volwassen bomen in de stad.
Vanwege deze milieuvoordelen ondersteunt de gemeente Rotterdam het project GreenPark met een financiële bijdrage. Dit in navolging van de al eerder gepresenteerde groene daken subsidie. Voor de gemeente dient het project dan ook als het grootste pilot-project voor groene gevels in Rotterdam. De gemeente ziet het project als een nieuwe stap in het verder verduurzamen van de stad. Bovendien sluit GreenPark naadloos aan op de klimaatdoelstellingen van het Rotterdam Climate Initiative [RCI], dat zich richt op 50 procent C02-reductie en 100 procent klimaatbestendigheid in 2025.
De hoofdinvesteerder van project GreenPark is de Deense eigenaar van het Westblaak kantoorgebouw en de parkeergarage Westblaak, Christian Stadil, ook eigenaar van het kledingmerk hummel. Stadil en zijn Nederlandse directeur vastgoed Ronald Bouwens hebben het initiatief genomen voor het vergroenen van de garage.
De gaaskorfelementen in de garage worden ook door een irrigatiesysteem gevoed. Verschillende soorten beplanting, kunnen een gevarieerd beeld bieden en de verschillende dieptes van de elementen geven de mogelijkheid vorm te geven aan het groen. Zo is bij het project Greenpark een geabstraheerde boomstructuur in de gevel verwerkt.
Het Greenface systeem komt voort uit een conglomeraat van partijen. Architektenburo Kühne & Co, Firmus products, Mastop Totaaltechniek, Nophadrain en Verhoeve Groen hebben hun krachten gebundeld om tot een dergelijk totaalsysteem te komen.
Leuk is dat er een live webcam op de parkeergarage is gericht, voor wie de muren wil zien groeien.

P+ webtip 1: Mobilane

P+ webtip 2: Westblaak Greenpark

P+ webtip 3: P+ BouwTrends over LeBlanc

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier