Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 oktober 2010

Rechter verbiedt reclame concurrenten daglichtbuizen Solatube

Solatube meldt over de uitspraak van het Hof in Den Bosch van 21 september: "BIK en Vaculux hadden hun superioriteitsclaim over de lichtopbrengst gebaseerd op de zogenaamde OliNo I en OliNo II rapporten Lichtmetingen (mei 2008). Naar deze rapporten mag niet meer worden verwezen en deze mogen niet meer worden gepubliceerd, aldus het Hof. Ook de Reclame Code Commissie had al geoordeeld (12 januari 2010) dat partijen hun claims over een hogere lichtopbrengst niet kunnen onderbouwen aan de hand van een betrouwbaar rapport."
Verder heeft het Hof bepaald dat BIK en Vaculux hun reclamemateriaal moeten terughalen en vernietigen, hun websites moeten aanpassen en op korte termijn rectificaties moeten plaatsen. Ook moeten zij alles doen wat in hun macht ligt om ervoor te zorgen dat mededelingen door derden (o.a. op internet) waarin de misleidende reclame nog voorkomt, worden verwijderd." Solatube is sinds 1997 actief op de markt en verkocht sindsdien meer dan twee miljoen systemen.

Door het Solatube daglichtsysteem kan er in een donkere ruimte gewerkt worden zonder kunstlicht. Een compacte lichtkoepel brengt via een sterk reflecterende lichtbuis het daglicht naar elke gewenste binnenruimte. In Nederland zijn er al tientallen bedrijven en scholen die zo overdag de verlichting uit laten.

De Solatube daglichtbuis heeft een reflectiewaarde van 99,7 procent. De lichtkoepel vangt het laag-invallend daglicht op en kaatst aan de bovenzijde zelfs overvloedig zonlicht af. Dit gebeurt in het zomerse middaguur bij hoge zonnestand om overbelichting en warmtetoevoer te voorkomen. Zo wordt niet alleen op de kosten voor verlichting, maar ook op klimaatbeheersing bespaard.
De energiebesparing is aanzienlijk, aangezien 70 procent van de werktijd het daglicht benut kan worden voor verlichting. Wachtruimtes, verkeersruimtes, vergaderkamers, het hele gebouw is voorzien van gratis licht. Bedrijven kunnen een beroep doen op de zgn. Energie-investerings-aftrek.
Er is al een Solatube vanaf 350 euro. Hoe langer de lichtbuis, hoe duurder de installatie wordt.

P+ webtip 1: Solatube wint rechtszaak

P+ webtip 2: Vaculux rectificeert op website