Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 oktober 2010

Alle banken luiden noodklok over duurzaam beleggen

Het persbericht vervolgt: "De bestaande regelingen waarin het fiscale voordeel was geregeld, zijn zeer succesvol gebleken. Onderzoeken (onder andere van KPMG en CE Delft) hebben aangetoond dat de regelingen meer opleveren dan dat ze de overheid kosten. De regeling is een belangrijk instrument om ondernemerschap te bevorderen. Doordat een deel van het belastingvoordeel doorgeschoven wordt naar de ondernemers, is het mogelijk hun plannen tegen lagere rentes te financieren. Het deels afschaffen van de regeling zou dan ook in de eerste plaats ondernemers treffen. De Nederlandse banken bepleiten daarom een herbeoordeling van dit voornemen in het formatieakkoord.

Spaarders en beleggers in door de overheid erkende groene, sociaal-ethische en culturele fondsen zijn sinds 1 januari 2001 vrijgesteld van de 1,2 procent vermogensrendementsheffing in Box 3 tot een maximum van EUR 55.145 per persoon. Daarnaast ontvangen zij 1,3 procent heffingskorting in Box 1 over het vrijgestelde bedrag. Samen betekent dit een fiscaal voordeel van 2,5 procent.

Meer dan een kwart miljoen particuliere spaarders en beleggers investeren in deze fondsen. Ruim 7 miljard euro is geïnvesteerd in 10.000 projecten. Met het beleidsvoornemen van het beoogde kabinet kan naar verwachting slechts minder dan 100 miljoen euro worden bespaard.

De met de fiscale groenregeling gefinancierde investeringen in duurzame energie en energie-efficiency zijn ook belangrijk voor het behalen van de Nederlandse doelstellingen die voortvloeien uit het verdrag van Kyoto. Als het fiscale voordeel zou worden beperkt, betekent dit dat de Kyoto-doelstellingen door Nederland niet tijdig behaald kunnen worden.

Het conceptregeerakkoord dicht een grote rol toe aan private financiering van de sectoren kunst /cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Het schrappen van de heffingskorting voor cultureel beleggen en sociaal-ethisch beleggen (microfinanciering) druist eveneens in tegen dit voornemen.

De regeling sociaal-ethisch beleggen is een succesvolle manier om ontwikkeling van financiële diensten voor arme mensen mogelijk te maken met kapitaal van particulieren. De gederfde inkomsten voor de overheid door de heffingskorting zijn minimaal in verhouding tot de resultaten die worden bereikt. Juist in de financiële crisis is gebleken hoe belangrijk solide investeerders als de sociaalethische fondsen zijn. De regeling sociaalethisch beleggen sluit naadloos aan bij de ook door de VVD en het CDA gewenste combinatie van particulier geld en overheidsmiddelen, een kleine belastingderving.

De beoogde bezuinigingsmaatregel zal daarom meer schade aanrichten dan voordeel opleveren. De fiscale regelingen kenden tot nu toe alleen maar winnaars. Het is tot op heden de meest succesvolle vorm van publiek-private samenwerking doordat banken geld van spaarders en beleggers voordelig kunnen aanbieden aan innovatieve ondernemers. Als het fiscale voordeel inderdaad zou worden ingeperkt, vervalt de aantrekkelijkheid voor alle partijen. Bovendien zal dit het vertrouwen dat ondernemers en particuliere investeerders in de overheid moeten kunnen hebben, schaden in een tijd waarin partijen elkaar hard nodig hebben om de Nederlandse economie te versterken."

Aldus de gezamenlijke banken van Nederland, verenigd in de NVB.

P+ webtip: NVB

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier