Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 oktober 2010

Congres CDA stemt resolutie Duurzaamheidsberaad weg

In het concept-regeerakkoord staat:"Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk. Ondernemingen tonen aandacht voor mensen, milieu en maatschappij. Het gaat hierbij onder meer om de belangen van alle betrokkenen, met inbegrip van de aandeelhouders, om continuïteit en duurzaamheid, zowel ten aanzien van de omgeving, de klant en het product." 

We citeren nu de letterlijke tekst van het CDA Duurzaamheidsberaad: "Veel aandacht voor de problemen van gisteren (ouderwetse oplossingen voor de crisis en integratie-problemen), maar nauwelijks aandacht voor de problemen van morgen (milieu, klimaat, duurzaamheid).

Het CDA Duurzaamheidsberaad is van mening dat dit akkoord, door zijn focus op economische bezuinigingen, leidt tot stilstand in plaats dat het een nieuwe impuls geeft aan duurzame ontwikkelingen voor de generaties na ons. Enkele goede woorden over duurzaamheid gaan onvoldoende samen met duidelijke beleidsvoornemens. Dit is des te zorgelijker omdat de partijen die aan deze combinatie willen meewerken totaal verschillende visies hebben.

Het regeerakkoord ademt geen lange termijn "profit" denken. Her en der wordt bezuinigd, maar er is geen perspectief om de economie te hervormen en te laten bijdragen aan de grote themas van nu en de toekomst, zoals het tegengaan van de klimaatverandering, doorvoeren van een energietransitie en bescherming van de biodiversiteit. Innovatie in duurzame technologie wordt genoemd, maar niet ingevuld.

Ten aanzien van het thema "people" verplicht de aangenomen partij-resolutie "Duurzame Samenleving" in 2007 het CDA om zich op alle niveaus sterk te maken voor lle mensen en organisaties die zich inspannen voor onze samenleving, onafhankelijk van geloof, nationaliteit of andere gronden. In de nu voorgestelde regeringscombinatie zal deze afgesproken stellingname telkens bevochten moeten worden, want met name CDA en PVV leggen de teksten geheel anders uit. Dat is geen basis voor een bindend kabinet!

Het kabinet Balkenende-IV (ook CDA) zette ten behoeve van het thema leefomgeving ("planet") het werkprogramma Schoon en Zuinig op, dat concrete doelen stelde voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving. Hoewel een tussenrapportage duidelijk laat blijken dat juist extra maatregelen nodig zijn, zien we in het rechtse akkoord juist een afbouwen van de benodigde inspanning. Wij vinden dat onacceptabel en in strijd met de CDA-kernwaarden rentmeesterschap en verantwoordelijkheid nemen (waar die bij de overheid ligt)."

Wie zijn de leden van dit CDA-beraad?

P+ webtip: Leden Duurzaamheidsberaad CDA