Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 oktober 2010

De Groene Zaak hoopt toch nog op een Green Deal

In een eerdere brief aan informateur Opstelten pleitte De Groene Zaak ervoor duurzame innovatie tot speerpunt van het nieuw regeerakkoord te maken. Voorzitter Roger van Boxtel: "Het nieuwe regeerakkoord biedt vooral ruim baan aan ondernemerschap. Dat is een sterk punt, want wij zien ondernemerschap in het bedrijfsleven als dé weg naar succesvolle economische verduurzaming. Vandaar dat wij zeggen: Geef het bedrijfsleven ruimte, en laat de overheid vooral faciliteren en de juiste randvoorwaarden stellen, te beginnen bij "aanbestedingen". De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven heeft in de afgelopen jaren al veel positiefs opgeleverd". De Groene Zaak werkt op dit moment aan concrete voorstellen voor een Green Deal en legt deze binnenkort voor aan het nieuwe kabinet.Volgens Hoek dient ook een nieuw "Innovatieplatform 2.0" onderdeel te worden van de "Green Deal" tussen overheid en bedrijfsleven. Overheid en markt zouden daarin nadrukkelijk moeten participeren zodat marktkennis maximaal wordt ingebed in het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de overheid. Hoek: "Dit was een van de drie concrete aanbevelingen die wij al eerder in het formatietraject aan informateur Opstelten hebben gestuurd. Daarnaast hebben wij ervoor gepleit dat de overheid haar inkoopkracht gaat benutten als strategisch economisch instrument en consequent gaat kiezen voor de meest duurzame alternatieven. Last but not least hebben we gewezen op het belang van een uitnodigend en consistent investeringsklimaat voor duurzame energievormen, iets dat door ons ook al eerder is bepleit in een brief aan de Tweede Kamer. Belangrijke punten die weinig weerklank vinden in dit akkoord." Zonder meer negatief is het platform over het voornemen van het kabinet de heffingskorting voor duurzame beleggers te laten vervallen. P+ schreef hier eerder over. Hoek: "Juist de financierbaarheid is de Achilleshiel van duurzame projecten. Daarbij is een gedegen en betrouwbaar fiscaal beleid voor alles noodzakelijk om tot de noodzakelijke schaalgrootte te komen. Het kabinet moet inzien dat duurzaamheid de kortste weg is naar economisch herstel - nu en op de lange termijn."P+ webtip: De Groene Zaak