Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 oktober 2010

Van Gansewinkel: Nederlands plastic in Duitsland verbrand

Sondag (1962) deed zijn uitspraak tijdens een ontmoeting met Matthijs Bierman, directeur Nederland van Triodos Bank. P+ publiceert een serie over deze bedrijfsbezoeken. Bierman stelt tijdens het gesprek de volgende vraag: "Nederland scheidt sinds kort ook het plastic. Verwerken jullie dat ook? Je hoort vertellen dat het allemaal naar Duitsland gaat."
Het antwoord van Sondag : "Wat je hoort vertellen, dat is waar. Weet je wat het is? De idee is goed: als je nou maar aan de bron scheidt dan heb je alle kunststofstromen bij elkaar. Dan kun je bewerken en opnieuw inzetten."Bierman: "Maar bij plastic krijg je van alles door elkaar."
Sondag: "Je hebt zoveel verschillende soorten kunststoffen en formules, dat het samenstel van al dat spul eigenlijk niks meer is. Daar kun je nog wel een leuk bankje van maken in het park, maar dat is dan ook wel. Het wordt dus in Duitsland uiteindelijk verbrand. Het gaat voor 50 procent de verbrandingsovens in. Omdat ze er ook daar niks meer mee kunnen."Bierman: "Dit is een gevoelige kwestie. Jarenlang hebben mensen niet geloofd dat hun GFT-afval ook werkelijk gecomposteerd werd. Nu blijkt het scheiden van plastic dus onzin te zijn."
Sondag: "Half denkwerk. Dan heb je het risico dat het overslaat op dingen die wel werken. Laat het dan maar liever in de grijze bak zitten en verbrand het in één keer. De betere oplossing is: met die producenten aan tafel gaan zitten. Vooral in de plastic verpakking van levensmiddelen kun je heel snel de cyclus veranderen. Dat kan zelfs heel goed met markers, die wij in de scheidingstechniek gebruiken om dingen makkelijk uit elkaar te halen. Een marker is een chip. Kost relatief niks. Met lasertechnologie en röntgen de lopende band vissen we er alles uit. Zo doen we het met glas ook. Als je het slechte plastic eenmaal weet te scheiden van hoogwaardig kunststof, dan kun je aan de slag gaan."Het gesprek werd door Sondag en Bierman geautoriseerd. Verdere navraag over deze zaak bij het Recycling Netwerk leert dat de afvalverwerker Sita een grote partij is bij het afvoeren van het "Nederlandse plastic" naar Duitsland. Er werd volgens deze organisatie ook al eens een detective van het in fraude gespecialiseerde bureau Hoffmann gevraagd Nederlandse afvalwagens met plastic te volgen. Deze constateerde dat er bij een "achterdeur" van een verbrandingsinstallatie werd gestopt. Het Recycling Netwerk waarschuwde dat de afspraken met het bedrijfsleven over de verpakkingenbelasting en de keuze van plastic inzamelen een groot risico inhield. Nederlanders zijn keurige afvalscheiders en GFT, glas en papier is goed opnieuw te verwerken. Zelfs het plastic van Nederlanders is schoner ("droger") dan dat van Duitsers. Van meet af aan stond bij deskundigen vast dat het inzamelen van het plastic nooit zo zorgvuldig zou kunnen gebeuren, door de enorme verschillen in samenstelling van kunststoffen en ook door reststoffen in verpakkingen die kunnen variëren van bedorven melk tot restjes terpentine. Oprichter Robbert van Duin van Recycling Netwerk zegt: "We hebben een jaar geleden al gewaarschuwd: het mislukken van de Plastic Heroes-campagne kan de hele inzameling van andere afvalstromen in de waagschaal stellen." Hij spreekt van een "basisfout", die "met de verpakkingsindustrie keer op keer gemaakt wordt, zodat het beleid van de overheid iedere vier jaar weer moet veranderen. Het is een litanie van twintig jaar aan geschonden afspraken." Van Duin meent dat de ervaringen met statiegeld op plastic vanuit het oogpunt van milieu goed zijn. Na succes in Duitsland en Skandinavische landen wordt dit nu ook in Engeland bekeken. Hij is ook niet onder de indruk van de "groene" energiewinning waar verbrandingsovens mee pronken. "Als je plastic gaat verbranden, ontstaat meer CO2, dan wanneer je de fossiele brandstoffen waar dat plastic van wordt gemaakt meteen had gebruikt voor het opwekken van energie." Van Duin was te gast bij een sorteerstation van Nederlands plastic in de omgeving van Koblenz: "Ik zag op metertjes dat ze de lopende band voor het sorteren zachter hadden gezet, waardoor de mensen die het afval uit elkaar trokken, zorgvuldiger konden werken dan normaal." Recycling Netwerk is een coalitie van milieuorganisaties en heeft als leden onder meer Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu en Milieudefensie.Gemeenten bezweren burgers dat het gescheiden plastic niet deels verbrand wordt, maar volledig gebruikt wordt voor het produceren van onder andere tennisballen, fleecetruien, mobiele telefoons en dashboards voor in de auto.P+ webtip: De PDF van het interview met Sondag

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier