Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 oktober 2010

EuPR: slechts 51 procent ingezameld plastic verwerkbaar

Directeur Storm van Nedvang baseert zich op de "officiële opgaven van afvalverwerkers". Nedvang staat voor "Nederland van Afval naar Grondstof", waarbinnen alle organisaties uit het verpakkende bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd. De primeur van P+ belooft zo een welles-nietes kwestie te worden, waarbij vast staat dat in Nederland gescheiden plastic in Duitsland verbrand wordt, maar omstreden is hoe groot het percentage afval is dat eerst naar Duitsland wordt gereden, om daar de overcapaciteit aan verbrandingsovens te voeden. Nedvang heeft inmiddels een persbericht doen uitgaan, waarin de organisatie zich opwerpt als spreekbuis namens alle afvalverwerkers in Nederland. Jan Storm, directeur Nedvang, stelt zeer emotioneel: "De onjuiste uitlatingen van heer Sondag zijn een klap in het gezicht van de Nederlandse burgers die met enthousiasme en massaal plastic verpakkingsafval gescheiden aanbieden en de 430 gemeenten die professioneel de inzameling hebben geregeld. Onjuiste berichtgeving leidt tot verwarring en ontmoediging, dat is slecht voor het milieu en een duurzaam Nederland. Ik hoop en verwacht dat iedereen inziet dat de inzameling en herverwerking in Nederland uitstekend is georganiseerd en zich niet laat ontmoedigen door dit soort onzinnige en schadelijke uitspraken." Nedvang heeft echter niets te maken met het inzamelen en composteren van bijvoorbeeld GFT-afval, oud papier of het restafval dat in de grijze bak gaat. Sondag op zijn beurt is een ervaren afvalverwerker, die nauwkeurig weet hoe afval wordt aangeboden en uit welke fracties dit bestaat. Het percentage dat hij in P+ noemt komt overeen met dat van de organisatie EuPR, de georganiseerde plasticrecyclers van Europa in Brussel. In een persbericht van 1 februari 2010 wordt gesteld dat de hoeveelheid ingezameld plastic in Europa de 25 miljoen ton heeft bereikt in 2008. Van deze hoeveelheid kon 51 procent verwerkt worden. We citeren dit persbericht letterlijk: "Even though 51 procent of this amount (European plastic waste, red.) has been recovered more effort is needed in order to fully use the potential laying in plastics waste." In hetzelfde persbericht beveelt EuPR aan om een halt toe te roepen aan het exporteren van plasticafval naar niet-Europese landen, om zeker te zijn van vaste toestroom in Europa zelf. Hieronder de link naar dit bericht van de EuPR.Robbert van Duin van Recycling Netwerk onderstreept hoe moeilijk het is om tot een juiste telling van het verwerkte plastic te komen. "Ik heb een rapport uit België waarin stond dat 122 procent van een stroom verpakkingsafval zou zijn verwerkt. Dat betekent dat er meer afval zou zijn gerecycled dan er werd aangeboden."Bronnen bij het ministerie van VROM melden dat "een percentage van 80 procent hergebruik ons niet bekend is." Dit is de hoeveelheid die Nedvang claimt aan plasticafval opnieuw te verwerken.P+ webtip: Persbericht van EuPR over 51 procent te gebruiken plastic