Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 oktober 2010

P+ Special Oranje Fonds: Maatschappelijk curriculum vitae

Het Groeiprogramma van het Oranje Fonds toont aan dat vrijwilligersorganisaties kunnen groeien volgens een commerciële strategie. Dat levert niet alleen winst op voor de doelgroep, maar ook voor de medewerkers van de organisatie en de vrijwilligers die zich inspannen. Op het persoonlijke cv krijgt vrijwilligerswerk daardoor meer status. Maar ook bedrijven kunnen hun maatschappelijk curriculum vitae gaan uitbreiden.In deze Special, die P+ maakte in samenwerking met het Oranje Fonds, staan tal van voorbeelden van organisaties die deze nieuwe weg insloegen. Daarnaast vele tips, adressen, en zelfs de voorwaarden die vooraf nodig zijn om een project te laten overleven, de lessen van een van de oudste pioniers van het sociaal ondernemen in Nederland. Volgens Daniël Giltay Veth zijn er vier basisvoorwaarden voor het verduurzamen van projecten. Welke sociale initiatieven overleven?1. Ondernemerschap.
Niet de mensen met goede wil overleven hun eigen project, maar diegenen die door ouderwets ondernemerschap winst weten te maken, daarbij ook gebruik makend van beschikbare overheidsgelden en fondsen. Zonder deze financiële steun kunnen sociale projecten niet bestaan. Maar zonder het binnenkomen van aanvullende gelden is er minder kans op voortleven als subsidietermijnen aflopen.2. Effectieve methode
De sleutelwoorden zijn: één-op-één relaties met de doelgroep. Dat betekent: nauwelijks of geen overdrachtsmomenten, in plaats van uitsplitsing van taken over tien verschillende hulpverleners. Ook belangrijk: initiatiefnemers moeten een lange adem hebben want er moet stapje voor stapje naar het doel worden gewerkt. Sociale stijging van zwakke groepen in onze steeds complexer worden maatschappij is een proces van vele jaren geduld.3. Strategische alliantie
Zonder bereidwillige wethouders, ambtenaren en overheden zijn lokale sociale projecten niet realiseerbaar. Maar ook afspraken met ondernemersverenigingen zijn een must, met sleutelfiguren op scholen, in het welzijnswerk, de GGZ, bij corporaties of de maatschappelijke opvang. Verduurzamingsclausules in projectaanvragen dwingen initiatiefnemers tot brede samenwerking, waardoor een project na afloop van de projectperiode breed is ingebed in een stad of gemeenschap.4. Effectiviteit meten
Een goed gevoel en blije gezichten zijn niet genoeg. Er bestaan instrumenten om de maatschappelijke impact van sociale initiatieven te meten, zoals Social Return on Investment (SROI). Daarbij wordt onder andere uitgerekend hoeveel uitkeringen er door een initiatief minder verstrekt hoeven te worden. De trend wijst overduidelijk naar het meten van impact, wat zinvoller is dan overreguleren en het opzetten van tijdverslindende controle-instrumenten.P+ webtip: Special Maatschappelijk CurriculumP+ webtip 2: Wereldz 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier