Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 oktober 2010

NSC 2010: Duurzaam leiderschap ten tijde van Rutte

Organisator Folkert van der Molen van DHV meldt: "Nu de regering duurzaamheid niet als prioriteit heeft opgenomen in het regeerakkoord, is leiderschap in het bedrijfsleven en bij de regionale overheden essentieel om te komen tot duurzame ontwikkeling."Er worden op 24 november 700 bezoekers verwacht op het elfde Nationaal Sustainability Congres. De gemeente Utrecht is dit keer de gastheer. De onlangs gepromoveerde Ben Tiggelaar zal zijn visie geven op het centrale thema van het congres: leiderschap. Daarna volgt het Trouw Duurzame 100 debat. Daaraan nemen toppers uit de nieuwe editie van de Trouw Duurzame 100 deel, onder wie Herman Wijffels en Wubbo Ockels. Wat is hun visie over de voortgang van Nederland naar duurzame ontwikkeling en wat kunnen zij hieraan bijdragen?De praktijk komt uitgebreid aan de orde in maar liefst 12 themasessies. Deze worden ingevuld door de partners van het congres waaronder diverse bedrijven en overheden.In de middag staat onder meer een debat geprogrammeerd over leiderschap en duurzaamheid. Hieraan nemen deel: Wouter de Jong (gedeputeerde Milieu van Provincie Utrecht), Carin ten Hage (duurzaamheidsmanager TNT), Meiny Prins (algemeen directeur Priva, zakenvrouw van het jaar 2009) en Klaas van Egmond (hoogleraar milieukunde Universiteit Utrecht en voormalig directeur Milieu- en Natuurplanbureau).Van der Molen: "De rode draad van het congres is dat de markt duurzaamheid volop oppakt, onafhankelijk van het regeringsbeleid. We zijn in Nederland daardoor al een eind op weg. Nu komt het er echter op aan dat we de echte fundamentelere issues ook durven aan te pakken om in duurzame ontwikkeling te versnellen. Hierbij is leiderschap essentieel en kunnen personen die als leider worden gezien, een flinke rol spelen."P+ webtip: Nationaal Sustainability Congres