Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 november 2010

Eneco eerste Nederlandse 'Climate Saver' WNF

Het partnerschap tussen Eneco en WNF omvat meer dan alleen het Climate Savers programma. Zo zal Eneco het Borneo-project van het WNF, dat zich richt op bescherming van de orang-oetan ondersteunen. Daarnaast ontwikkelen de twee een concept voor de stad van de toekomst. Dit resulteert in een pilot waarbij de energievoorziening in een nog te bepalen wijk of stad zo duurzaam mogelijk wordt gemaakt.Bovendien kunnen de twee partners met bijna 2 miljoen Eneco-klanten en bijna 1 miljoen WNF-donateurs meer mensen in beweging zetten om zuinig met energie om te gaan, groene energie te gebruiken en mee te doen in duurzame projecten. Om dit te stimuleren worden diverse acties opgezet.Met het Climate Savers programma onderstrepen Eneco en WNF de aanjagersrol die beide spelen om concreet bij te dragen aan een duurzame toekomstbestendige Nederlandse energiehuishouding. Beide partijen zijn ervan overtuigd dat een duurzame energievoorziening een belangrijke voorwaarde is om de CO2-uitstoot te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan. Dat sluit aan op diverse wetenschappelijke onderzoeken en publicaties waaruit blijkt dat klimaatneutrale elektriciteitsproductie in ons land rond 2050 technisch en ecomisch haalbaar is. "Eneco is zich ervan bewust dat klanten op elk moment van de dag energie willen gebruiken", aldus Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco, "en dat tegen aanvaardbare kosten. Dat is in onze visie alleen mogelijk als we vol inzetten op het gebruik van duurzame energie, zoals elektriciteit uit windturbines, zonnepanelen en biomassa-installaties, maar ook door het vergroenen van het gasgebruik."

Johan van de Gronden, algemeen directeur van het WNF: "Klimaatverandering is op dit moment de grootste bedreiging voor mens en natuur. Het WNF zet met grote partijen, op internationaal en nationaal niveau stappen om de uitstoot van CO2 drastisch terug te dringen. De urgentie is er, en bedrijven als Eneco laten zien dat verduurzaming van de bedrijfsvoering ook echt mogelijk is."P+ webtip: Alle Climate Savers