Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 november 2010

Duurzame 100: De reuzensprong van Marjan Minnesma

We citeren de voorgangsrapportage Duurzaam Inkopen, die staatssecretaris Abma van het directoraat-generaal Milieu aan de Tweede Kamer stuurde: "In het kader van het streven naar verduurzaming heeft het ministerie van Defensie, categoriemanager van het Rijk voor de inkoop van dienstwagens, aansluiting gezocht bij het initiatief dat door de markt is genomen aangaande de Europese aanbesteding voor de aanschaf van elektrische voertuigen. Hiertoe is de Stichting Dutch Consortium for the Tender of Electric Cars (DC-TEC) opgericht. Naast de Staat nemen ook andere overheden en diverse marktpartijen deel. De behoefte van de Staat bestaat uit ruim vierhonderd elektrische voertuigen voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voorlopig gaat het om ruim tweeënhalf duizend voertuigen, die de komende jaren zullen worden aangeschaft. Binnenkort zal de samenwerking worden bekrachtigd."P+ publiceerde het afgelopen jaar een biografie over deze kordate milieu-onderneemster, die tot nu toe meer contact met het bedrijfsleven heeft dan met milieuorganisaties, ook al werkte ze voor Greenpeace. Haar filosofie, als het over de kunst van het veranderen gaat: "Dat het uiteindelijk op mensen neerkomt en dat je er een bepaald slag mensen voor nodig hebt. Mensen die bereid zijn anderen door de bocht te trekken, enthousiasme te genereren. Dat moet je kunnen, daar heb je een soort sociale intelligentie voor nodig. Bij veel transitieprocessen is het in het begin een kwestie van kijken, naar de historie bijvoorbeeld. In de Haarlemmermeer zijn we bezig geweest. Dat was vroeger een pioniersgebied. Die mensen hebben het destijds na de drooglegging heel moeilijk gehad. Maar ze hielden vol. Hetzelfde proces voeren we nu uit met de koplopers uit een gebied. Het zijn mensen die op persoonlijke titel meedoen. Boeren. Rabobank. Flora Holland. Van alles. Een historicus. Allemaal mensen met veel historische verankering. Als je die snaar weet te raken, krijg je enorm veel enthousiasme."Volgens Minnesma is niet zo dat er honderdduizend wetten in de weg staan. "Het is eerder zo dat mensen niet weten hoe het systeem werkt. Ik heb geen last van de wetgeving. Maar dat komt ook: ik ben zelf jurist. Ik zie de wegen er om heen. We hebben er ook onderzoek naar gedaan en dan blijkt dat 80 procent van de dingen waar we van dachten dat wetgeving een probleem was, dat niet blijkt te zijn. Dan heeft het aan een gebrek aan kennis gelegen of aan slecht procesmanagement. Of men laat zich intimideren wanneer iemand zegt: dat kan niet door Europa. Er kan juist ontzettend veel dankzij Europa." Marjan Minnesma op de website van Urgenda: "We weten wat er moet gebeuren. Laten we samen aan de slag gaan en anderen meesleuren in ons onstuitbaar enthousiasme."P+ webtip 1: UrgendaP+ webtip 2: Inkoopcombinatie elektrische wagens