Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 november 2010

Duurzame 100: Herman Wijffels weer nummer 1

Welke functie hij ook bekleedt, Wijffels weet zijn positie steeds optimaal te benutten om duurzame waarden uit te dragen. Hij deed dat als topman van de Rabobank, als voorzitter van de Sociaal Economische Raad en als directeur van de Wereldbank. Nu als hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht heeft hij een drukke agenda en kiest gezelschappen uit die hij inspireert, door een perspectief op de toekomst te bieden, dat in de politiek ontbreekt. Dat doet Wijffels zowel in de Nederlandse provincie, als op het niveau van wereldleiders.Bij de uitreiking van de prijs zei hij: "Ik ben als eerste van honderd mensen gekozen, maar ik zal pas echt tevreden zijn als op deze plaats een ondernemer staat. De baas van een grote onderneming. Daar is behoefte aan, aan een groot voorbeeld, een figurehead. Het was ook veel beter geweest als hier de minister-president had gestaan, als toonbeeld van duurzaamheid. Maar dat is niet het geval. Ikzelf ben meer een boer en ik weet dat gewas gezaaid moet worden, om ons te kunnen voeden. Dat moet je tijd geven. Daarom zoek ik het in die richting: het kweken van bewustzijn van onderop, het ontwikkelen van actiepraktijken. Dat is wat ons te doen staat. We hebben nu een retro-kabinet gekregen. Daar moeten we het niet al te veel van hebben. De toekomst van goed bestuur ligt in de Triple P-benadering: People Planet Profit. Tot die tijd moeten wij denken aan resilience, aan het bouwen van weerbaarheid, zodat we gereed zijn voor de toekomst, opdat we er als voorhoede in slagen de zaak verder te brengen."Wubbo Ockels en zijn vrouw Joos maakten hun bijzondere plannen voor de volgende aflevering van Lowlands bekend. Ze willen proberen om de tickets de vorm van een zonnepaneel te geven. Wanneer de tienduizenden bezoekers van dit festival hun kaartje inleveren, kunnen ze gekoppeld worden tot een gigantisch zonnepaneel. Als het er genoeg zijn, kan het festival zonder energie van buitenaf draaien, zo hoop de oud-astronaut.1. (1) Herman Wijffels (1942) Universiteit Utrecht
2. (8) Wubbo Ockels (1946) TU-Delft
3. (1) Pieter Winsemius (1942) WRR
4. (4) Peter Blom (1956) Triodos Bank
5. (12) Ruud Koornstra (1964) Tendris
6. (18) Maurits Groen (1953) MGMC Consultancy
7. (13) Femke Halsema (1966) GroenLinks
8. (6) Peter Bakker (1961) TNT
9. (71) Marjan Minnesma (1966) Urgenda
10 (62) Anne-Marie Rakhorst (1967)SearchP+ webtip: Interview met Wijffels in Trouw