Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 november 2010

Spectaculair totaalplan Unilever: groei en milieu samen

Het Sustainable Living Plan bevat meer dan 50 maatschappelijke, economische en milieugerelateerde doelstellingen. Het geeft aan dat Unilever, met wereldwijde merken als Dove, Omo, Knorr en Lipton, niet alleen broeikasgasuitstoot, waterverbruik en afval zal halveren van haar eigen directe activiteiten, maar ook van leveranciers en consumenten. Meer dan tweederde van de broeikasgasuitstoot en de helft van het waterverbruik tijdens de levenscyclus van Unilever-producten is afkomstig van gebruik door consumenten. Het gaat dus om een belangrijke toezegging op ongekend grote schaal. "Mensen vertellen ons dat ze hun milieu-impact willen verminderen, maar dat ze het moeilijk vinden hun gedrag te veranderen en niet weten hoe hun acties werkelijk een verschil kunnen maken," aldus Paul Polman. "Door de totale impact van broeikasgassen, water en afval van onze producten te halveren, voornamelijk door innovatievere inkoop, productie en verpakking, kunnen we mensen helpen een klein verschil te maken, iedere keer wanneer zij onze producten gebruiken. Aangezien onze producten twee miljard keer per dag worden gebruikt in bijna elk land ter wereld, maken al die kleine acties van consumenten bij elkaar een groot verschil." Andere belangrijke doelstellingen die Unilever tegen of voor 2020 gerealiseerd wil hebben:
+ 100 procent van haar landbouwgrondstoffen betrekken uit duurzame landbouw waaronder, tegen 2015, 100 procent duurzame palmolie;
+ De gewoonten veranderen op het gebied van hygiëne van 1 miljard mensen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika, zodat zij op belangrijke momenten van de dag hun handen wassen met Lifebuoy-zeep. Daardoor dragen ze bij aan het terugdringen van diarreegerelateerde ziekten, de op één na belangrijkste oorzaak van kindersterfte in de wereld.
+ Veilig drinkwater toegankelijk maken voor een half miljard mensen door de verkoop van haar goedkope waterzuiveraar voor thuisgebruik, Pureit, uit te breiden van India naar andere landen; • de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden verhogen door in samenwerking met Oxfam, Rainforest Alliance en anderen meer dan 500.000 kleine boerenbedrijven en kleinschalige distributeurs op te nemen in haar productieketen. Over het feit dat Unilever duurzaam wil zijn "in de breedste zin van het woord", zei Paul Polman: "Er zijn miljarden mensen die hun gezondheid en welzijn willen verbeteren met alledaagse producten zoals die van ons en die tevens duurzaam willen leven. Ons doel is mensen in ontwikkelingslanden te helpen hun kwaliteit van leven te verbeteren zonder hun milieu-impact te vergroten, en mensen in ontwikkelde markten te helpen een goede levensstandaard te behouden en daarbij hun milieu-impact te verkleinen." Paul Polman vindt het niet tegenstrijdig dat Unilever haar duurzaamheidsdoelstellingen wil behalen én de onderneming wil laten groeien. "We ervaren nu al dat het aangaan van uitdagingen op het gebied van duurzaamheid nieuwe kansen biedt voor duurzame groei: het creëert een voorkeur voor onze merken, bouwt onze relatie met klanten in de detailhandel verder uit, vormt een motor achter onze innovatie, zorgt voor groei van onze markten en levert, in veel gevallen, kostenbesparingen op." Polman benadrukte dat Unilever niet alle antwoorden heeft en dat het bedrijf moet samenwerken met klanten, leveranciers, overheden en NGOs als het zijn doel wil bereiken. Peter ter Kulve, CEO Unilever Benelux: "Een van de doelstellingen van het Unilever Sustainable Living Plan in de Benelux is om ons waterverbruik, afval en broeikasgasuitstoot met minstens 30 procent terug te dringen. Ik ben er enorm trots op te mogen aankondigen dat we in 2011 "donkergroene energie" zullen invoeren op al onze Benelux-locaties - kantoren en fabrieken. Hiermee zal onze CO2-uitstoot met 31.000 ton verminderen. Dit staat gelijk aan 2.200 minder dieselautos op de weg die elk 50.000 km per jaar rijden. Een ander voorbeeld is Knorr. 85 procent van de ingrediënten die worden gebruikt voor Knorr-producten is afkomstig uit de landbouw. Tegen 2012 zullen alle Knorr-leveranciers van groenten en kruiden deelnemen aan Growing for the Future, ons programma voor duurzame landbouw, wat betekent dat hun telers zullen worden betrokken bij het maken en uitvoeren van verbeteringsplannen. Tegen 2012 zullen we 50 procent van onze top-13 groenten en kruiden betrekken uit duurzame landbouw en tegen 2015 zal dit 100 procent zijn."P+ webtip: Sustainable Living Unilever