Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 december 2010

Budget Initiatief Duurzame Handel nu op 25 miljoen per jaar

Het extra geld is volgens Knapen nodig omdat er enerzijds al veel is bereikt, maar er nog steeds kinderarbeid bestaat in Ivoorkust, Aziatische textielarbeiders nog steeds worden uitgebuit, katoenboeren zelfmoord plegen vanwege de ondraaglijke schulden en de ontbossing in de Amazone doorgaat.Knapen benadrukte in zijn toespraak het belang van publiek-private partnerschappen tussen bedrijven, vakbonden en NGOs om de Millenniumdoelen te halen. Bovendien ziet de regering graag dat bedrijven samenwerken bij zogeheten pre-competitieve onderwerpen "om de markttransformatie te versnellen". Ook duurzame keurmerken moeten worden aangemoedigd samen te werken, "want we weten allemaal dat het Max Havelaar keurmerken niet het enige fair trade keurmerk is op de huidige markt." Voor de Nederlandse regering ziet hij een rol weggelegd als medefinancier financier en facilitator. Tijdens het congres onderstreepte spreker na spreker het immense belang van duurzame handel: de wereldbevolking groeit tot 9 miljard mensen in 2050, het welvaartsniveau van enkele miljarden mensen stijgt aanzienlijk en de tijd dat bedrijven onbekommerd natuur omzetten in landbouwgebieden is voorbij. Volgens Berry Marttin van de Rabobank moet de wereld over tien jaar meer voedsel produceren dan het de afgelopen 10.000 jaar heeft geproduceerd."China" hing als een zwaard van Damocles over het congres. Volgens Björn Stigson van de World Business Council on Sustainable Development is er een "groene race" bezig die China per se wil winnen. China heeft het gemakkelijker dan andere machtsblokken omdat het met een schone lei kan beginnen en zich weinig gelegen laat liggen aan mensenrechten, corruptie, kinderarbeid, milieuschade. Dat werd schrijnend geïllustreerd door Armin von Keitz van Tata (voorheen Corus): terwijl Tata geen metalen uit conflictgebieden als Congo wil, ziet China er geen been in die op grote schaal in te voeren. De vraag hoe de voedsel- en grondstoffenhonger en duurzame handel van China zich tot elkaar verhouden, werd niet beantwoord op het congres. Ter troost een opmerking van Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds: 100 bedrijven hebben wereldwijd 25 procent marktaandeel in 15 producten met een gigantische impact op belangrijke natuurgebieden. Als je die bedrijven tot verandering kunt aanzetten, zal de rest volgen. Het gros van deze bedrijven werkt inmiddels samen met het WNF/WWF.P+ webtip: Dutch Sustainable Trade