Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 december 2010

Webmovie Wubbo Ockels: Is er sprake van sabotage?

Ockels vertelde in een persconferentie dat het tot zinken brengen van de Ecolution door iemand is gedaan die goed wist waar de zwakke plek van het schip zat. De dader wist niet alleen hoe hij in de "laadruimte" moest komen, maar ook hoe de schroefasverbinding stuk kon worden gemaakt, de verbinding in de stalen romp met het water.Ook nog niet opgehelderd is de vraafg hoe de daders zo stil te werk konden gaan. De werf waar de Ecolution ligt afgemeerd, is omringd door woningen. Ook op de werf zelf wonen mensen. In een reactie van een kijker op de berichtgeving van TV Noord werd de vraag gesteld waarom er geen alarm is afgegaan. Op reguliere schepen zijn alarmsystemen aangebracht die een hels kabaal maken wanneer een schip in het vooronder water maakt. Voor een dieselmotor is dat nog niet eens zo erg. Dat bleek ook bij de rondleiding voor de pers. De scheepsbouwer liet de op biodiesel gestookte motor alweer proefdraaien, nadat het ruim was leeggepompt, om zo corrosie te voorkomen. De enorme lading aan batterijen is echter wel voorgoed beschadigd. Blijkbaar wist de dader dus niet alleen de weg op het schip, maar ook hoe de alarmsystemen uitgeschakeld konden worden. De medewerkers van de werf vonden de Ecolution pas in de ochtend, toen de boot 70 centimeter tot een meter gezakt was. Niet ver, maar voldoende om voor tonnen, zo niet een miljoen euroaan schade te veroorzaken.Ockels heeft bij de politie aangifte gedaan. De actie tegen zijn boot, een "symbool van duurzaamheid", lijkt bewust te zijn ondernomen om flinke financiële schade te veroorzaken. Vandalisten zouden eerder een bus verf over het dek hebben gesmeten. In de duurzaamheidswereld van Nederland zijn wel eerder zaken stuk gegaan, maar niet vergelijkbaar met deze actie. Heel recent is het nieuws dat Essent wieken van windmolens in Groningen moet vervangen, omdat bij enkele molens haarscheurtjes zijn ontdekt. Hier is echter geen sprake van boos opzet, maar materiaalmoeheid. Ook zijn duurzame bedrijven en organisaties moeten stoppen, zoals Econcern, maar hier was sprake van een te optimistische bedrijfsbeleid, zoals critici beweren. Actievoerders tegen duurzame doelen beperkten zich tot nu toe tot het plaatsen van borden in hun eigen tuin met leuzes als "Stop de Groene Leugen". P+ webtip: P+ Webmovie: Ockels over sabotage 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier