Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 december 2010

Nieuwe P+: Plannen voor 2011 van de Duurzame 100

Zo is daar Anne-Marie Rakhorst (1967), de onderneemster die maar liefst steeg van plaats 62 naar de tiende plaats, op de ranglijst. Haar ambitie voor 2011: "Heel veel gebouwen blijven ongebruikt en de neiging is ze te slopen en er nieuwbouw voor in de plaats te zetten. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid moeten we dat anders gaan doen, en die panden gaan herbestemmen." Ruud Koornstra (1964) van Tendris steeg ook flink door, en staat nu op de 5e plaats pal achter Peter Blom van Triodos Bank, de hoogste ondernemer van allemaal. De plannen van Koornstra voor 2011: "We gaan in 2011 een technische doorbraak forceren, een doorbraak op energiegebied. Denk als metafoor aan zonnepanelen die ook in het donker energie maken, maar dan met biobrandstoffen. Ook zullen we op gebied van software een doorbraak laten zien, wat tot nieuw besef zal leiden." Carin ten Hage (1978) kwam als nieuwkomer binnen, op 75. Ze is de rechterhand van TNT-topman Peter Bakker (1961), die op plaats 8 in de Duurzame 100 staat. Bakker daalde slechts twee plaatsen. De jury van de Duurzame 100 snapt dat mvo-ondernemers geen luchtkastelen kunnen bouwen. Harde maatregelen zijn nodig in een markt waarin briefpost afneemt ten gunste van digitaal dataverkeer, zoals e-mail. En er is ook nog eens een Nederlandse overheid die concurrenten op de postmarkt toeliet die geen CAO-contracten bieden. Dan zijn moeilijke gesprekken over de vaste contracten van de eigen medewerkers onvermijdelijk. Carin ten Hage en haar team van Planet Me werkt tegelijkertijd hard door aan het ambitieuze klimaatprogramma van logistieke wereldmacht TNT: de reductie van CO2-uitstoot staat daarbij voorop. Als dat nodig is gaat er een sms-je naar Bakker, die altijd prompt reageert.
De ambitie van Bakker en Ten Hage: "We trekken volgend jaar in ons nieuwe hoofdkantoor (ontworpen door architect Paul de Ruiter, nummer 73). Dat is een voorbeeld van duurzaamheid, want het gebruikt nauwelijks nog energie. Door de grote ramen gebruiken we de zon als lichtbron. In 2011 gaan we ook verder met het verduurzamen van onze vliegtuigen, door het bijmengen van biobrandstoffen, gemaakt van jatropha. De verduurzaming van ons wagenpark gaat ook door." De lijst kent ook heel wat "gestage stijgers". Een van hen is Jaap Dirkmaat (1958), die van 75 naar 58 ging. Geen ondernemer, maar wel een opvallend actievoerder, die zich inzette voor bedreigde diersoorten als dassen in Nederland. Het afgelopen jaar maakte hij als directeur van Nederlandse vereniging Cultuurlandschap furore met het onderzoek "Nederland van de kaart", waarin hij met veel rumoer de mooie en lelijke stukken van Nederlandse provincies in beeld bracht. Flevoland was het lelijkste en Friesland het mooiste.
Hij belooft vuurwerk, in 2011: "Ik zal dit kabinet eerst mondeling en daarna in rechte betrekken bij de gevolgen van het vertragen van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Als gevolg daarvan is het waarschijnlijk dat 50 tot 60 soorten in Nederland verdwijnen. En als gevolg van Europese afspraken kost het uitsterven van een diersoort 200.000 euro per dag. Als het moet, richt ik voor de tweede keer de Vereniging Das en Boom weer op." P+ webtip: De ambities van toppers uit de Duurzame 100