Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 december 2010

SER: Biobased economy Nederland blijft in lab hangen

Een bike-despenser, gemaakt natuurvezel, een mogelijk toekomstig product van NPSP. Fietsend door Nederland kom je de biobased economy overal tegen. De wegwijspaddestoelen van de ANWB zijn van natuurvezels gemaakt. Op agrarische bedrijven staan biogasinstallaties. Het bermgras is grondstof voor verschillende producten; uit het sap kunnen eiwitten worden gewonnen die kunnen worden gebruikt in voeding; de vezels kunnen worden verwerkt in bijvoorbeeld karton. En dan de fiets zelf; het frame is misschien wel gemaakt van biostaal of was hiervoor wellicht een bureaustoel.Wat verwacht oud-Corus directeur Van Duyne van de regering?
Hij schrijft: "Een structurele innovatieaanpak moet gericht zijn op hoogwaardige toepassing van biomassa in vooral chemie en materialen. Het huidige stimuleringsbeleid creëert een kunstmatige markt voor laagwaardiger toepassingen zoals energie. Hoogwaardige toepassingen worden daarmee op achterstand gezet. Een andere barrière is bureaucratie. Een voorbeeld zijn reststromen uit de landbouw. Die reststromen kunnen rendabel worden omgezet in bijvoorbeeld materialen. Probleem is dat veel reststromen volgens de Wet milieubeheer als afval worden aangemerkt, waardoor langdurige procedures nodig zijn om reststromen als biomassa te mogen verwerken."Het is volgens Van Duyne niet slim om de natuur- en milieubeweging in de hoek te zetten. "Het is nu aan de overheid om de aanpak van sociale partners en natuur- en milieubeweging te ondersteunen. Het duurzaamheidsprofiel van dit kabinet is nog niet erg afgetekend. Toch zijn in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen aanknopingspunten te vinden voor de integrale aanpak die de SER voorstelt. Terecht wijst het kabinet erop dat kwaliteitsverbetering vaker zit in slimme vernieuwingen dan in geld en regels."Tenslotte: "In het stimuleringsbeleid wil het kabinet meer focus en massa in de subsidies leggen, onder meer voor topgebieden, door herijking, bundeling en vereenvoudiging. De herijking kan prima worden aangegrepen om meer nadruk te leggen op hoogwaardige op biomassa gebaseerde toepassingen in chemie en materialen. Verder beoogt het kabinet een "Green Deal" met de samenleving, mede door voortzetting en versterking van de nationale aanpak van energiebesparing. Door de integrale aanpak van de SER over te nemen en de sectorale afspraken te ondersteunen kan dit kabinet aantonen duurzaamheid echt serieus te nemen."P+ webtip 1: Opiniestuk Van DuyneP+ webtip 2: SER-rapport over Biobased Economy

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier