Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 december 2010

Wajong Wijzer: de voordelen van jonge werknemers met beperking

"De Wajonger is bij ons goed door het team opgenomen. Er is een soort gezamenlijk gevoel van zorg en betrokkenheid voor haar." Dit is een van de uitspraken die te lezen is op de gloednieuwe website Wajong Wijzer die maandag door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), in samenwerking met CrossOver en UWV is gelanceerd. De website dient als handleiding voor werkgevers die van plan zijn een Wajonger in dienst te nemen. Alle valkuilen en winstpunten op een rij. Het aantal Wajongers in Nederland is inmiddels opgelopen tot 200 duizend, waarvan een kwart in 2009 aan het werk was. Met de invoering van de nieuwe Wet Wajong sinds 1 januari van dit jaar ligt de nadruk nog meer op werk. Jonggehandicapten worden nadrukkelijk aangesproken op hun mogelijkheden en gestimuleerd zichzelf verder te ontwikkelen door opleiding en werkervaring. Maar dan moeten werkgevers hen ook een kans geven. En dat is nog niet altijd gemakkelijk, want met het aannemen van een werknemer met een beperking, lijkt een onderneming terecht te komen in een woud aan regels. De Wajong Wijzer moet hierin uitkomst bieden."De website is eigenlijk een product van vele activiteiten", licht Bert Doek, projectleider van de Wajong Wijzer bij het RWI toe. "We hebben vorig jaar een onderzoek gedaan naar werkgevers die Wajongers in dienst hebben en hun ervaringen in kaart gebracht. Daarover hebben we een advies met aanbevelingen aan het UWV geformuleerd. Dan gaat het bijvoorbeeld over de administratieve lasten rondom ziektemelding. Die zijn nu inmiddels voor een groot deel weggenomen."Voor het onderzoek heeft het RWI met 31 werkgevers gesproken om in kaart te krijgen wat er allemaal nodig is om een Wajonger in dienst te nemen. Doek: "Werkgevers lopen vaak met vragen: past zo iemand binnen het bedrijf? Zijn de collegae bereid mee te werken? Welke stappen moet ik dan gaan ondernemen? Waar vind ik die Wajongers? En welke ondersteuning is beschikbaar? Onze ambitie is om alle informatie die hierover bestaat (en dat is veel) samen te voegen op deze site, zodat alle anderen overbodig zijn."Volgens Doek nemen bedrijven uit verschillende motieven een Wajonger aan. "Sommigen vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en richten hun hele HR-beleid hierop in. Anderen hebben in hun familie bijvoorbeeld een verstandelijk gehandicapte die geen kans krijgt op de arbeidsmarkt. Dat raakt en dat willen ze verbeteren. Maar er zijn ook werkgevers die dit uit financiële overwegingen doen.""Elk motief is even plausibel", stelt Doek. "Werkgevers zullen vanzelf ontdekken hoe gemotiveerd werknemers met een beperking zijn. Het zijn vaak gewoon goede werknemers, ook inhoudelijk. Er heerst een zeer groot enthousiasme onder de werkende Wajongers. In tegenstelling tot wat veel werkgevers denken, zijn ze helemaal niet vaak ziek. Als ik ooit een bedrijf start, neem ik alleen maar Wajongers in dienst."
P+ webtip: Wajong Wijzer