Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 december 2010

Jan Jonker voegt zich in rij hoogleraren duurzaamheid

Herman Wijffels. De duurzame nummer 1 in Nederland. Hij heeft geen verdere introductie meer nodig. Zijn leeropdracht aan de Universiteit van Utrecht luidt: "Duurzaamheid en verandering". Jan Rotmans. Ook uit Rotterdam, en gespecialiseerd in Transitiekunde. Hij zette dit vakgebied zowat eigenhandig op de kaart en toonde daarnaast doorzettingsvermogen door de theorie in de vorm van Urgenda praktisch te maken. Urgenda is in korte tijd een organisatie geworden om rekening mee te houden.Jacqueline Cramer is ook weer terug in de wereld van de wetenschap, waar zij vandaan kwam voordat ze minister van Milieu werd, in het laatste kabinet Balkenende. Cramer is ook weer terug bij de Universiteit Utrecht, waar zij niet alleen "Duurzaam Innoveren" behandelt, maar ook directeur is van het Utrecht Centrum voor Aarde en Duurzaamheid (UCAD). Ook Klaas van Egmond is als hoogleraar verbonden aan deze universiteit en enkele weken geleden behorend tot de medeondertekenaars van een openbaar manifest tegen verdere bouw van kolencentrales in Nederland. De complete lijst van namen op deze lijst, vooral deskundig op gebieden als klimaat, milieu en techniek:+ Prof. dr. Reyer Gerlagh, hoogleraar Milieu-economie, Tilburg Universiteit
+ Prof. dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame Transities, Erasmus Universiteit Rotterdam
+ Prof.ir. Klaas van Egmond, hoogleraar duurzaamheid, Universiteit Utrecht
+ Prof. dr. Esther Mirjam Sent, hoogleraar Economie, Radboud Universiteit Nijmegen
+ Prof. dr. Frans Stokman, hoogleraar Methoden en Technieken Sociale Wetenschappen, Universiteit Groningen,
+ Prof. dr. ir. Gert Spaargaren, hoogleraar Milieubeleid, Wageningen Universiteit
+ Prof.dr. Johan Schot, hoogleraar Geschiedenis der Techniek, Technische Universiteit Eindhoven
+ Prof. dr. John Grin, hoogleraar beleidswetenschap, Universiteit van Amsterdam
+ Prof. dr. Kees Hummelen, hoogleraar Chemie, Universiteit van Groningen
+ Prof. dr. Lucas Reijnders, hoogleraar Milieukunde, Universiteit van Amsterdam
+ Prof.dr. Paquita Pérez, decaan Faculteit Natuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland
+ Prof. dr. ir. Pier Vellinga, hoogleraar klimaatverandering Wageningen Universiteit/VU Amsterdam
+ Prof. dr. Pieter Leroy, hoogleraar Milieu en Beleid Radboud Universiteit Nijmegen
+ Prof dr. Pim Martens, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Maastricht
+ Prof. dr. Rene Kemp, hoogleraar Innovatie en Duurzame Ontwikkeling ICIS, Universiteit Maastricht
+ Prof. dr. Wubbo Ockels, hoogleraar Duurzame Technologie, Technische Universiteit DelftIn Rotterdam is Rob van Tulder bij de Erasmus Universiteit elk jaar weer goed voor het aanleveren van scripties, die met het cijfer 8 of hoger werden bekroond. Uit deze serie van veelal vuistdikke studies kiest een jury de KPMG Master Thesis Award. Uit het spectrum van ingediende scripties blijkt hoe breed het veld is dat op de Business and Society faculteit wordt overzien.Dan zijn er nog de nodig specialisaties binnen de duurzame wereld. We noemen er enkele. Op het gebied van duurzaam bouwen zijn er onder andere Anke van Hal (Nyenrode en TU). Aan de TU vinden we ook Andy van de Dobbelsteen, Han Brezet van Industrieel Ontwerpen is ook een bekende in duurzaamheidsland en Michiel Haas, die dit jaar van de watertoren in Bussum het meest duurzame kantoor in Nederland maakte.
Op het raakvlak duurzaamheid en beleggen is Harry Hummels in Maastricht actief, ook directeur van SNS Asset Management. De econoom prof. Heertje laat regelmatig van zich horen in duurzaamheidsland. Op duurzaam inkoopgebied is bijzonder hoogleraar (Nyenrode) Jacques Reiniers actief, die dit jaar in P+ nauwlettend volgde of de overheid de claim waarmaakte van 100 procent duurzaam inkopen. Op het gebied van filantropie vinden wij aan de Universiteit van Amsterdam Theo Schuyt, in Rotterdam is Lucas Meijs verantwoordelijk voor het werkveld "maatschappelijk betrokken ondernemen", oftewel "community investment", oftewel: het wetenschappelijk onderzoek naar vrijwilligerswerk door ondernemingen. Meijs was nauw betrokken bij Wereldz, de beurs op dit gebied.Enkele andere hoogleraren duurzaamheid die boven komen drijven in de Google-statistieken over 2010: Jan Eijsbouts, die tot bijzonder hoogleraar MVO is benoemd aan de Universiteit Maastricht, waar hij het team van Sybren de Hoo versterkt. Eijsbouts werkte bij AkzoNobel. Paul van Seters van de TiasNimbas Business School uit Tilburg onderzoekt globalisering en duurzame ontwikkeling en vestigt ondanks kredietcrisis en BP-ramp in de Golf van Mexico nog steeds zijn hoop op de positieve rol die multinationals spelen. Aan de VU in Amsterdam is Enno Masurel zowel directeur van het Center for Entrepeneurship als hoogleraar Sustainable Entrepeneurship. De Rijksuniversiteit Groningen verstuurde een persbericht na de benoeming van de econoom Bert Scholtens tot bijzonder hoogleraar Economics of Sustainability, een 0,2 ft leerstoel die mede door SNS Reaal wordt gefinancieerd. Een andere bijzonder hoogleraar is de Duitser Michael Braungart, die al in 2008 aan de Erasmus Universiteit een Cradle to Cradle-leerstoel kreeg.In de nieuwslijst van 2010 ontbreken enkele Nederlandse universiteiten. Zijn er in Leiden geen hoogleraren duurzaamheid, afgezien van een hoogleraar recht die zich incidenteel buigt over internationale mensenrechten? In Twente zijn ze er wel, maar daar wisten de hoogleraren in 2010 niet in het nieuws door te dringen. In Wageningen was het in 2010 ook te stil. Hoogleraar Gert Spaargaren verdween uit de Duurzame 100. Helaas hoorden we ook weinig van Rudy Rabbinge (Wageningen) in de publiciteit, van de in wetenschappelijke bladen heel veel publicerende Ans Kolk (UvA Amsterdam) en Ronald Jeurissen (ethiek, Nyenrode). Van hoogleraar / landbouwkundige Louise Fresco (UvA, grondslagen duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief) genieten we vooral door haar columns in het NRC Handelsblad.We linken naar haar visie op het nieuwe "superministerie" van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.P+ webtip: Fresco over superministerie