Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 januari 2011

Vrom Inspectie: Cijfers plasticophalers onbetrouwbaar

Wat zijn de conclusies van de Vrom Inspectie, als het om kunststof bedrijvenverpakkingen gaat? Er wordt zo gerommeld met de cijfers, dat het hergebruikpercentage "lager kan liggen dan 27 procent", aldus de rapportage. Tegen alle media beweerde Nedvang eind vorig jaar nog dat 80 procent van het opgehaalde plastic herverwerkt zou worden. De twee cijfers gaan om verschillende dingen (verwerking bedrijvenafval en consumentenafval), maar geven wel te denken. VROM bevestigt bovendien dat het grootste deel van de kunststof verpakkingen naar het buitenland wordt geëxporteerd: zelfs 80 tot 90 procent. China is een grote afnemer, onder andere van vervuild PE folie, zo blijkt uit beelden in het rapport.Dit stelt Vrom:
+ Er hebben geen controles op de door de bedrijven opgegeven cijfers plaats gevonden. + Er wordt altijd uitgegaan van 100% hergebruik hetgeen twijfelachtig is gezien het voorkomen van vervuiling en het voorkomen van gemengde kunststoffracties.+ Met name in situaties waarbij partijen kunststofverpakkingsafval meerdere (inzamelende en/of bewerkende) bedrijven in de keten doorlopen is er veel kans op dubbeltellingen.+ Er wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen procesafval en verpakkingsafval en kunststof procesafval wordt vaak ten onrechte meegerekend in de monitoringopgave. + Ook niet verpakkings- kunststoffen als landbouwfolie, kunststof garens e.d., worden vaak meegerekend bij de monitoringopgave.+ Partijen kunststof verpakkingsafval, die in het buitenland worden gekocht , zijn zeker bij het doorgeleiden naar een tweede bedrijf in Nederland niet meer als zo danig herkenbaar en kunnen onterecht meegaan in de hergebruikopgave. De VROM Inspectie heeft na alle onderzoek en bedrijfsinterviews ook praktische tips ter verbetering. Met name de fastfoodketens en grote festivals kunnen beter.
"In de praktijk is gebleken dat er zeker situaties bestaan waar mogelijkheden liggen om tot een betere inzameling van kunststofverpakkingsmateriaal te komen. Eerder is aangegeven dat bij fastfoodbedrijven nu nog geen gescheiden inzameling van kunststofverpakkingen plaats die de consument ter plaatse gebruikt. Vergelijkbare situaties zijn er bij grootschalige evenementen en in restaurants van bedrijven en instellingen waar veel mensen komen. Met vaak eenvoudige maatregelen is hier een verdergaande scheiding te bewerkstelligen van verpakkingsmateriaal waaronder kunststof."En hoe reageerde Nedvang op de cijfers in dit rapport? Wordt er weer een rondje media Nederland gedaan, langs NRC Handelsblad en ANP en NOS Journaal, om ditmaal op huilerige toon te vertellen dat de VROM Inspectie niet deugt? Trouw-redacteur Hans Marijnisse belde de ijverige voorlichter van Nedvang en noteerde: "De woordvoerder erkende gisteren de fouten in de berekeningen en stelde "alles wat de inspectie zegt zeer serieus te nemen. We zitten in een proces naar een steeds grotere nauwkeurigheid". De inspectie komt eind deze maand met nieuwe cijfers, ook naar aanleiding van de Kamervragen die gesteld werden naar aanleiding van het verhaal in P+ People Planet Profit. Maar eerst gaat staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Joop Atsma op 19 januari borrelen bij Nedvang, op de Nieuwjaarsbijeenkomst in de Cruise Terminal in Rotterdam. P+ webtip 1: Het nieuwsbericht in TrouwP+ webtip 2: Het rapport van de VROM Inspectie