Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 januari 2011

Volgens KPMG jaagt duurzaam inkopen kosten omhoog

Waarom is de catering 34,5 miljoen euro duurder uit, volgens KPMG? Dit komt vooral door de hogere inkoopprijs van biologische en duurzame producten. Ook moeten de cateraars en leveranciers vervolgens aantonen dat deze verwerkte producten werkelijk duurzaam zijn. De meerkosten worden nu doorbelast aan de bezoekers van het bedrijfsrestaurant, aldus het adviesbureau. P+: Het is een scheve conclusie, waarbij de kosten van administratie en de hogere kosten van inkoop op een hoop worden geveegd. De winst van duurzamer landbouw voor mens en milieu worden niet in kaart gebracht door KPMG. Over de utiliteitsbouw merkt KPMG op: "Er is aangegeven dat de kosten voor het duurzaam onderhouden, renoveren, bouwen of verhuren voornamelijk zitten in het gebruik van andere (duurdere) materialen en toepassen van energiebesparings- en milieutechnieken. Hierdoor liggen de kosten van de duurzame bouw, verhuur of renovatie iets hoger dan regulier bouw/renovatie. Deze meerkosten reflecteren zich in een hogere prijs voor de klant. Daar staan voor de klant ook baten tegenover (lagere servicekosten, hoger rendement). P+: Ook hier gaat het niet om hogere administratieve kosten, maar om hogere kosten van inkoop. Voor de baten worden echter geen ruwe schattingen gegeven, alleen van de kosten. Duurzame gebouwen met topisolatie en eigen energievoorziening verdienen zichzelf op termijn terug. Dat weet KPMG blijkbaar niet. Ondanks alle voorlichting over duurzaam inkoopbeleid noteerde KPMG dat er niet of nauwelijks is gecommuniceerd door de overheid, "met als gevolg dat bedrijven niet weten dat er nieuwe of gewijzigde criteria zijn waar zij aan moeten voldoen." P+: Een onterecht verwijt. Op deze manier zou KPMG na onderzoek ook kunnen vaststellen dat de ouders van een jongetje dat nooit oplette en stevige onvoldoendes voor proefwerken haalde, op de ouderavond de leraar verweet dat hij niet duidelijk voor de klas had gesproken. De overheid, het ministerie van VROM en SenterNovem en MVO Nederland hebben uitvoerig aan voorlichting gedaan. Ook wijzelf. KPMG noteerde de klacht die vooral gehoord wordt in kringen van "achterblijvers", bedrijven die nu overheidsopdrachten beginnen te missen, omdat zij nooit de moeite namen hun bedrijfsvoering en productieprocessen te verduurzamen. De algemene conclusie van KPMG: "Duurzaamheidscriteria leiden tot lagere innovatie en hogere kosten door beperking in criteria."P+: Dit is precies het tegenovergestelde van wat wij in de praktijk van duurzame bedrijven horen en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt. Het staat ook haaks op de conclusie van een van de winnaars van de laatste KPMG-Thesis Award, die juist vele mogelijkheden zag tot innovatie wanneer bedrijven in hun keten informatie gaan uitwisselen. Bij bedrijven die de weg van duurzamer productie zijn ingeslagen, klinkt alleen het verwijt dat bij aanbestedingen door overheden alsnog voor de goedkoopste aanbieder wordt gekozen, en dat het soms maar net de vraag is of dan de geëiste duurzame criteria wel goed worden gecontroleerd. Maar verder leveren de duurzame innovaties juist nieuwe overheidsopdrachten op, en niet alleen bij grote ondernemingen. Zie bijvoorbeeld in het volgende nummer hoe de duurzame innovatie van het MKB-bedrijf Koninklijke Van Swaay juist nieuwe orders opleverde, of bij MKB-er Blomsma Print & Sign, of bij... Voorbeelden te over. P+ webtip: KPMG over kosten duurzaam inkopen