Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
15 januari 2011

Vergelijking P+: Banken steeds duurzamer

De Friesland Bank heeft zijn grote beleidsachterstand grotendeels ingelopen. Dat is niet geheel verwonderlijk, omdat deze bank in 2008 nog geen beleid had. Opvallend is dat alle banken hun beleid hebben aangescherpt. De minste vooruitgang boekte ING Bank, de marktleider met een geschat spaartegoed van 115 miljard euro in 2009 (34,6 procent marktaandeel). Triodos Bank boekte eveneens "slechts" een vooruitgang van 0,2 maar deze bank staat met ASN Bank aan de top. De Eerlijke Bankwijzer is een drie jaar durend initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV Mondiaal en Dierenbescherming. Doel van het project is om maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te bevorderen bij Nederlandse banken. Door vergelijking van beleid en praktijk van het (duurzame of ethische) investeringsbeleid van de banken wordt concurrentie ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gestimuleerd. De bedoeling is dat zo een proces van steeds verdere aanscherping van normen ontstaat (race to the top). Dat lijkt dus te werken. Goed beleid is nog geen garantie voor een goede investeringspraktijk. Om daar zicht op te krijgen heeft de Eerlijke Bankwijzer de afgelopen jaren drie praktijkonderzoeken gepubliceerd naar wapens, kleding en energie. De Eerlijke Bankwijzer hanteert een strenge scoringsmethodiek: scores worden consequent naar beneden afgerond. Een score 3 wordt bijvoorbeeld alleen toegekend als het bankbeleid volledig voldoet aan de voorwaarden die daar voor staan. Voldoet het beleid daar gedeeltelijk aan, maar niet helemaal, dan wordt een score 2 toegekend.Als bijlage een gedetailleerd cijferoverzicht van de steeds duurzaam wordende Nederlandse banken.P+ webtip: P+ vergelijking Eerlijke Bankwijzer