Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 januari 2011

KPN springt van 240 naar 7000 flexwerkplekken

Net als de voordragende jury vonden wij het erg goed dat KPN in het begin van het verslag allerlei duurzame doelen belooft na te streven. En bovendien door de jaren heen laat zien welke doelen ook daadwerkelijk bereikt zijn. Deze aanpak begint voorin het verslag met een MVO Jaaroverzicht, waarin elke maand wel een stap gezet wordt. In januari 2009 is het al meteen raak: "Klimaatdoelen vastgesteld. KPN wordt klimaatneutraal in 2020. In Nederland gebruiken we vanaf 2011 alleen nog groene stroom. Het netwerk en de datacenters worden veel zuiniger." Nu komt de meeste groene stroom nog van het Prinses Amaliawindpark. Het lijkt op een hiephiephoera-aanpak, maar niets is minder waar. KPN bestraft zichzelf ook openlijk. In april wordt gemeld: "KPN heeft minder vrouwen in dienst dan andere grote Nederlandse bedrijven. Het diversiteitsbeleid van KPN richt zich in eerste instantie op vrouwen, en dan met name op vrouwen in de (sub)top waar we het verloop te hoog vinden. Het percentage vrouwen in dienst bij KPN in Nederland moet stijgen van 23 procent in 2009 naar 30 procent in 2015."Deze lijn van "beloven en realiseren" wordt door het hele jaarverslag heen doorgezet, ook in het boeiende hoofdstuk over het invoeren van "Het Nieuwe Werken". Voor KPN als telecomaanbieder is dit een cruciaal hoofdstuk, omdat de andere organisatie van werk en privé mogelijk wordt gemaakt met telefoon- en  internetverbindingen en nieuwe services als telecomconferencing Hoe ging dat in eigen huis? In 2008 telde KPN 160 flexplekken, in 2009 iets meer: 240. Vorig jaar werd echter een reuzensprong gemaakt naar 3563 "Het Nieuwe Werken" plekken. Daarnaast nog eens 7000 flexplekken. Die 3563 Nieuwe Werken-plekken moeten er dit jaar ook 7000 worden. En KPN verstaat daaronder: "Steeds meer mensen willen flexibel werken en zoeken naar een betere balans tussen werk en privéleven. Zij kunnen die ambitie verwezenlijken door Het Nieuwe Werken: het concept dat plaats-en tijdonafhankelijk werken mogelijk maakt. Het programma "Het Nieuwe Werken" van KPN richt zich op drie onderling samenhangende domeinen; een nieuw werkplekconcept, aanpassingen aan de virtuele werkplek (bijvoorbeeld door het beschikbaar maken van smartphones en laptops) en een nieuwe manier van samenwerken. Deze drie elementen liggen aan de basis van Het Nieuwe Werken bij KPN."Het streven naar voortdurende verbetering blijkt ook uit het verzoek aan Wim Bartels van KPMG, om de rapportage kritisch te bekijken. Bartels meldt: "KPN heeft in 2009 de monitoring en rapportage van haar MVO-beleid verder ontwikkeld. Voor onderdelen van het beleid ligt de nadruk op de Nederlandse activiteiten, wat onder andere zijn weerslag vindt in de dekking van bedrijfsonderdelen voor (kwantitatieve) informatie in het verslag. Dit bemoeilijkt de meting van de voortgang en communicatie daarover. Wij bevelen KPN aan om in 2010 de prioriteiten qua bedrijfsonderdelen en/of landen binnen de afzonderlijke pijlers te verduidelijken en in lijn met deze gekozen reikwijdte te rapporteren." Het blijkt dus toch zinvol te zijn, om een Duurzaamheidsverslag aan een accountant te laten lezen. Het maakt de kans groter dat het rapport van volgend jaar nog beter is. Onze eigen verbetertip voor KPN: Breng de keten van toeleveranciers eens goed in kaart. Of installeer in belangrijke winkelcentra inname-apparaten, die per mobieltje een klein bedrag cash teruggeven voor een oude GSM, die nog boordevol zit met kostbare metalen. Bij het opstellen van het winnende Duurzaamheidsverslag hielp de DHV Adviesgroep Duurzaam Ondernemen. P+ webtip: Duurzaamheidsverslag KPN

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier