Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 januari 2011

MVO Nederland benoemt megatrends van nu

Willem Lageweg bedacht de megatrends niet zelf. Hij baseert zich onder andere op het trendonderzoek Signs of the Time van Carl Rohde, maar ook Mentality onderzoek van MotivAction. Dit zijn wereldwijd vijf grote bewegingen.+ Groeiend wantrouwen/cynisme ten opzichte van instituten, overheden, banken, grote bedrijven, topsalarissen enzovoorts. Het grote publiek en zeker ook de jonge generatie heeft hier een steeds grotere afkeer van (zie de verkiezingen).+ Behoefte aan veiligheid en sociale cohesie in een wereld die verhardt en individualiseert (vooral bij ouderen).+ Behoefte aan roots en wings, aan herkomst (koesteren van de regionale/lokale identiteit; interesse in waar producten vandaan komen en hoe ze worden gemaakt; opmars streekproducten) en aan een zelf gekozen toekomst met sterke eigen ambities (zie de cultural creatives, veel zzp-ers, veel studenten).+ Toenemend besef van schaarste en daardoor, ondanks aarzelingen bij overheden en een dip bij het grote publiek, aanhoudende interesse bij grote groepen burgers en steeds meer bedrijven in duurzaamheid.+ Transparantie en kennis delen (permanente druk vanuit de politiek en de media, enorme opkomst van sociale media, Wikileaks).Lageweg maakte een vertaalslag voor zijn partners en dat zijn er inmiddels 1350 bij elkaar (voornamelijk MKB-bedrijven). "Wij van MVO Nederland voorzien dat de P van people, de werkende mens, dit jaar enorm aan populariteit gaat winnen. Vooral in het kader van de weer toenemende schaarste op de arbeidsmarkt en sterk veranderende wensen van werknemers, jonge professionals in het bijzonder, maar ook omdat steeds duidelijker blijkt dat sociale innovatie loont. Dat betekent dus slimmer werken, beter samenwerken, inspirerend leiderschap en het nieuwe werken. Het begrip werk krijgt steeds meer een andere lading: het staat meer en meer voor zelf gekozen ontplooiing, persoonlijke ontwikkeling en zelfstandigheid. Bedrijven die op deze terreinen voorop lopen boeken resultaten die 15 tot 20 keer beter zijn dan van bedrijven die hier weinig aandacht aan besteden." Lageweg ziet ook veel nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaam inkopen en ketenverantwoordelijkheid. En: "Een verdergaande versterking van de relatie tussen duurzaamheid en innovatie, vooral ook als antwoord op de groeiende schaarstes op het gebied van grondstoffen, mineralen en energie."Over de megatrend van openheid, alle informatie toegankelijk maken: "Er is een aanhoudende maatschappelijke druk op het thema transparantie, onder andere vanuit de politiek maar steeds meer in de markt als onderdeel van aanbesteding- en inkoopproces."Ook niet onbelangrijk: Lageweg bespeurt in alle branches die MVO hebben opgepakt "een sterk groeiende behoefte bij bedrijven om erkenning voor hun MVO-inspanningen. Dus enerzijds grote interesse in ISO 26000 en in diverse vormen van certificeringen en anderzijds meer aandacht voor duurzaamheid en MVO in de communicatie-uitingen." Volgens Lageweg zijn de bedrijven optimistisch over 2011.P+ webtip: MVO Nederland over 2011