Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
22 januari 2011

Duurzaamheidseisen ProRail: Zelfs leveranciers van leveranciers doen mee

ProRail past de CO2-prestatieladder nu een jaar toe. In een certificatieschema en daar op gebaseerde auditchecklijsten staat precies wat een toeleverend bedrijf in kaart moet brengen. De informatie wordt geverifieerd door een onafhankelijke certificerende instelling. Die bepaalt vervolgens het niveau en reikt een overeenkomstig CO2-bewust Certificaat uit. ProRail onderscheidt zes niveaus. Het hoogste (5) komt overeen met een gunningsvoordeel in de vorm van een fictief lagere kostprijs van 10 procent.ProRail heeft relaties met honderden bedrijven. Van der Wal. "In het begin dachten ze: "wat heeft ProRail nu voor wilds bedacht?" Maar bedrijven zijn nu enthousiast bezig." Er is bovendien een doorwerking dieper in de keten van toeleveranciers ontstaan. "Dat hebben we ons vooraf niet zo gerealiseerd." Het komt er op neer dat bouwbedrijven die zich voor de hoogste niveaus willen kwalificeren ook aan de slag moeten met hún toeleveranciers. Die moeten minimaal een CO2-emissie-inventaris opstellen. Aanvankelijk leefde bij de top van ProRail de vrees dat de inkoop wellicht 10 procent duurder zou uitpakken. Een studie toonde aan dat het hooguit 0,3 procent zou worden. In de praktijk is het nog minder. Van der Wal: "Van lieverlee neemt het prijsverschil af, omdat de inschrijvende partijen een gelijk niveau krijgen." De bedrijven moeten zich jaarlijks laten hercertificeren. "Je moet laten zien dat je er nog aan werkt." Als steeds meer bedrijven op het hoogste niveau 5 komen, kan worden overwogen een trapje hoger te gaan, met een nog niet bestaand niveau 6, zegt Van der Wal.P+ webtip: Aanbesteden ProRail