Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 februari 2011

PWC: Duurzame ondernemer hekelt duurzaamheid kabinet

De ondervraagden zijn uitermate kritisch op het duurzaamheidbeleid van het kabinet. Zo is volgens 91 procent een consistent investeringsklimaat essentieel voor verduurzaming van de energieproductie. Echter, slechts 16 procent meent dat het kabinet daadwerkelijk een consistent investeringsklimaat schept. "Ondernemers weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. Daarnaast vindt ruim twee derde dat het regeerakkoord onvoldoende duidelijk maakt wat het onder een green deal verstaat en is twee derde niet blij dat het kabinet het mes in de regeling voor duurzaam beleggen steekt. Slechts 18 procent gelooft dat het regeringsbeleid de komende vier jaar leidt tot meer duurzaam ondernemerschap."Volgens Klaas van den Berg, Sustainability leader bij PwC, geeft de barometer een beeld dat het stimuleren van duurzame energie van de regeringsagenda af is. "Er is weinig vertrouwen dat er veel van het duurzaamheidbeleid terechtkomt. Helemaal nu het huidige kabinet de doelstelling voor duurzame energie naar beneden heeft bijgesteld en als streefcijfer de bindende Europese doelstelling van 14 procent hanteert. In dat licht is het niet vreemd dat beleidsmakers in het bedrijfsleven vrezen dat Nederland haar positie in het internationale milieudebat aan het verliezen is." Respondenten noemen dit laatste het belangrijkste effect van het regeringsbeleid.Overigens vindt bijna de helft van de ondervraagden het terecht dat de huidige regeling voor duurzame energie op de schop gaat. De opvolger van de huidige SDE-regeling voor duurzame energiesubsidiëring, de zogenaamde SDE+ regeling, kan op instemming van een kleine meerderheid (57 procent) van de ondervraagden rekenen. De subsidieregeling duurzame energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie die relatief goedkoop is op te wekken. SDE+ wordt deels betaald uit een opslag op de energierekening van burgers en bedrijven. Driekwart vindt het terecht dat afnemers van grijze energie via deze opslag mee gaan betalen aan stimulering voor duurzame energieproductie.
Een ruime meerderheid (84 procent) pleit voor vereenvoudiging van aanbestedingsprocedures rondom duurzame projecten. Een meerderheid vindt daarnaast dat het kabinet moet inzetten op het versterken van lokale energiebedrijven. Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten, particulieren en verenigingen nadenken over het oprichten van een eigen lokale energiebedrijf. Daarmee willen ze inspelen op de behoefte aan duurzame energie.De barometer meet ook halfjaarlijks de impact van de economie op duurzaamheidinitiatieven van bedrijven. De grootste groep bedrijven (57 procent) heeft geen plannen om lopende initiatieven en investeringen op het gebied van duurzaamheid te wijzigen als gevolg van de huidige stand van de economie. De belangrijkste redenen zijn dat duurzaamheid een integraal onderdeel van hun bedrijfsbeleid vormt en onderdeel is van een lange termijn strategie. Van de onderzochte bedrijven ziet meer dan een derde in de huidige stand van de economie aanleiding om zich meer toe te leggen op duurzaam ondernemen. Dat is een fors hoger percentage dan de 21 procent van de vorige meting. Deze groep geeft in meerderheid aan dat klanten dit in deze tijd in toenemende mate verwachten, dat het juist nu concurrentievoordeel oplevert, en dat het zich op middellange termijn zal uitbetalen. Ook kostenbesparing vormt een belangrijke reden. Deze groep ziet in dat duurzame projecten een onderscheidend vermogen en economische waarde hebben. "Het bedrijfsleven lijkt langzaam de rol van de overheid over te nemen als aanjager van een duurzame economie. De volgende barometer zou moeten bevestigen dat er daadwerkelijk een grotere investeringsbereidheid begint te ontstaan in het bedrijfsleven", aldus Klaas van den Berg.
P+ webtip: PWC over kabinetsbeleid

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier