Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 februari 2011

Nederland specialiseert zich in waterhulp aan arme landen

Hoe het waterbeleid er precies gaat uitzien, is nog onduidelijk. Knapen lichtte slechts een tipje van de sluier op. "De betrokkenheid van de sector (bedoeld wordt: de OS-sector; red.) betekent niet dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking simpelweg recht toe recht aan wordt ingezet als handelsbevordering voor Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden. Het belangrijkste doel van hulgeld is en blijft het bereiken van ontwikkelingsresultaten." Maar het betekent wel, zo zei Knapen, dat "ik synergie tussen privaat en publiek geld wil bereiken. Ontwikkelingsgeld moet marktmechanismen niet verstoren, maar moet werken als een hefboom." Daarvoor stelt hij 30 miljoen euro extra beschikbaar. Wat Knapen bedoelt, werd onlangs duidelijk in Colombia, dat de afgelopen maanden is geteisterd door hevige regen en overstromingen. Na de noodhulp werd met geld van Ontwikkelingssamenwerking ook onderzoek verricht naar mogelijkheden om met watermanagement de problemen structureel op te lossen. De Colombiaanse overheid gaf daar geen gevolg aan. Tot eind december, toen de Colombiaanse president de Nederlandse ambassadeur in Bogota om een vervolgmissie vroeg. Die is inmiddels in Colombia geweest en bestond uit waterexperts en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Middels economische diplomatie verkoopt Buitenlandse Zaken via de ambassades de "Nederlandse kennis en kunde in water" en geeft het kabinet bedrijven de toegang die soms nodig is voor een goede startpositie op de markt. P+ webtip 1: Abonneer nu op P+P+ webtip 2: Partners voor Water