Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
08 februari 2011

Nyenrode ontwerpt MVO-code voor ondernemingsraden

De MVO Modelcode ontstond uit een onderzoek dat Nyenrode in opdracht van het MNO uitvoerde. Het MNO wilde inzicht krijgen in de theoretische mogelijkheden, de praktijk en de wensen van de medezeggenschap bij MVO. 

Het Nyenrode team inventariseerde de rollen die de medezeggenschap bij MVO kan vervullen. Zij zetten ondermeer een enqu(ee)te uit onder de (centrale) ondernemingsraden die deelnemen in MNO. Vervolgens is een aantal bedrijven, verdeeld over verschillende sectoren, uitgebreid onderzocht om best practices te definiëren. Deze best practices vormden de leidraad voor de MVO Modelcode. 

Het strategisch belang van MVO voor bedrijven wordt algemeen onderkend. De Corporate Governance Code - de Code Frijns- ziet het formuleren van MVO beleid als taak voor besturen en commissarissen. De ondernemingsraad is hierbij een logische partner. Hij heeft de bevoegdheid en de potentie om hierin bij te dragen. Hoewel de wetgeving aanknopingspunten biedt voor een actieve rol van het medezeggenschap bij het beleid rond MVO, kan verdere verankering van de code een aansporing zijn voor bedrijven die hierin achterblijven. 

De MVO Modelcode geeft houvast bij het uitwerken van de rol van ondernemingsraden bij het MVO beleid. Hij kan als richtlijn worden gebruikt bij het overleg met het bestuur en commissarissen. Ook kan de MVO Modelcode als convenant ondernemingsovereenkomst omtrent medezeggenschap binnen een bedrijf worden ondertekend. 

MNO zal jaarlijks een monitoring onderzoek uitvoeren naar het gebruik van de code. Hoewel de code voortkomt uit het ondernemingsradenoverleg van multinationale ondernemingen, kunnen veel ideeën die er in staan ook door ondernemingsraden van MKB-bedrijven worden gebruikt. 

De code geldt vanaf 1 maart aanstaande en is een initiatief van de medezeggenschap zelf.P+ webtip: Het rapport MVO voor Ondernemingsraden