Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 februari 2011

P+ krijgt toch gelijk over verbranden helft huishoudplastic

We citeren de website van Trouw: "Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over het succes van de inzameling. Nedvang is zelf verantwoordelijk voor de controle op de cijfers en reageert steeds verbolgen op vragen over de betrouwbaarheid van haar cijfers, omdat kritiek het enthousiasme van het publiek voor gescheiden inzameling kan remmen.In het najaar van 2010 heeft de Vrom-inspectie de verwerkingsketen van het ingezamelde kunststof verpakkingsmateriaal uit huishoudens onderzocht. Hieruit blijkt dat al het ingezamelde kunststof naar Duitsland wordt geëxporteerd.
Na een eerste sortering blijft er nog 71 procent kunststofafval over. Dat is het recyclingcijfer dat Nedvang hanteert en dat door Nederland wordt gerapporteerd aan Brussel. Maar van deze 71 procent kunststofafval treedt bij verdere verwerking nog ongeveer een derde verlies op door verontreinigingen en verwijdering van ongewenste kunststoffen . De inspectie schat in dat de helft van het door huishoudens ingezamelde kunststof wordt verbrand ten behoeve van energieopwekking.Staatssecretaris Atsma (milieu) concludeert in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer gaat opnieuw dat de meet- en registratiemethode voor kunststof verpakkingsafval beter kan. Nederland zal pleiten voor een uniforme meetmethode bij de Europese Commissie.De verpakkingsindustrie heeft met de inzameling geprobeerd statiegeld op kleine flesjes tegen te houden. Uit een Nipo-onderzoek dat gisteren uitkwam, blijkt juist dat 70 procent van de Nederlanders voorstander is van een uitbreiding van de statiegeldregeling naar kleine plastic drankflesjes."P+ webtip: Trouw Groen over plastic verbranden

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier