Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 februari 2011

VNO-NCW en MVO Nederland: Regeltjes duurzaam inkopen omruilen voor ketenaanpak

De toekomst van het duurzaam inkopen door de overheid staat onder druk. Daar zijn twee oorzaken voor. Het ene is een uiterst beperkt rapport van de organisatie Actal, waarin een optelsom werd gemaakt van hogere inkoopkosten van duurzame producten, zonder te kijken naar de levensduur of de lagere energiekosten. Het voorbereidende onderzoek van KPMG eindigde wat simpel gezegd met de constatering dat een LED-lamp duurder is dan een gloeilamp en dat je dus maar beter een gloeilamp kunt kopen. Dat een LED-lamp 25 jaar of langer meegaat en nauwelijks meer stroom verbruikt, mocht KPMG door bepaalde onderzoeksvoorschriften van de overheid niet vernoemen. Daardoor is door dit rapport een scheef beeld van de werkelijkheid ontstaan. Het in de media opduikende bedrag van een half miljard is dan ook geen som geld dat terugslaat op hogere administratieve kosten van de overheid, maar van geschatte hogere kosten van inkoop, zonder daarbij de levensduur, kwaliteit of gebruikswinst in te calculeren. Directeur Willem Lageweg zou het een ramp vinden als de Tweede Kamer ook de sociale dimensie van duurzaam inkopen niet zou meenemen. De regering gaat fors bezuinigen op de uitkeringen van mensen met een beperking. De bereidwilligheid binnen het bedrijfsleven neemt toe om deze groep een kans te geven, en zo de kosten van de overheid te verlagen, die een lager bedrag aan uitkeringen kwijt is. Maar dan moet er van de kant van gemeenten, ministeries en andere overheden wel de bereidheid zijn een andere deal te maken, door in ieder geval bij inkoop deze bedrijven ook mee te nemen in de aanbestedingsprocedures en opdrachten te gunnen. Lageweg realiseert zich dat deze aanpak anders is dan het opsommen van vele duurzaamheidscriteria waar producten aan moeten voldoen. Hij zegt: "Zulke criteria verouderen snel. Die moet je steeds bijhouden. Ook wij vragen ons af of deze aanpak wel de meest zinvolle is. We zien dat er veel meer winst valt te halen als bedrijven in de keten van hun inkoop gaan samenwerken. We moeten naar de levenscyclus." Een Best Practice op dit gebied werd gerealiseerd door ProRail, dat zelf criteria opstelde voor de leveranciers die vervolgens hun eigen leveranciers ook weer duurzamere kwaliteit lieten leveren.Hoogleraar inkoopbeleid Jacques Reijniers benadrukt al geruime tijd dat ook een overheid die mogelijkheid heeft. "Europese regels op het gebied van aanbesteding staan dit toe. Inkopende ambtenaren mogen vooraf met bedrijven overleggen en informatie uitwisselen. Dan kun je pas echt horen wat er op duurzaamheidsgebied kan, hoe je goedkoper uit kunt zijn en hoe je een bijdrage kunt leveren aan een duurzame samenleving."P+ webtip: MVO NederlandP+ webtip 2: Tweede Kamer over dit dossier